Přesvědčíte se o tom v těchto dnech v ostravské Galerii Kruh, kde Rudi Lorenz vystavuje své kouzelné a hravé objekty.

Patologický patolízal, Sloní slečna, Bláznivý harmonikář či Loď komediantů. To jsou jen namátkou vybrané názvy vystavených děl, která vznikla spojením různých předmětů počínaje klavírními klávesami a třeba náprstkem konče…

„Už jsem takový typ. Co může být pro člověka nádhernějšího, než si například vymyslet svůj pohádkový svět, který se odehrává na ponorce Victoria, a veřejnosti odtajňovat některé události, jež se tam udály,“ říká skromně a téměř klukovsky bezelstně výtvarník.

Rudi Lorenz, rodák ze Žiliny, vystudoval v letech 1960 až 1964 Střední umělecko-průmyslovou školu v Brně a později Pedagogickou fakultu v Hradci Králové. Poté pracoval v propagaci u různých firem. Od roku 1983 žije a pracuje v Brně ve svobodném povolání.

Významnou etapou v životě Rudiho Lorenze se stala iniciativa v oblasti péče o nevidomé, o jejich estetickou výchovu a zkvalitnění jejich života. Autor se soustředil na hapestetiku, jež umožňuje vnímání uměleckého díla hmatem. Podílel se na projektu Výtvarný dialog profesionálního výtvarníka s nevidomou mládeží.

Uspořádal mnoho výstav doma i v zahraničí a během výstavních akcí organizoval setkávání handicapované mládeže s mládeží nepostiženou. Vedl výtvarné kurzy v Rakousku a České republice zaměřené na samostatnou tvorbu a výchovu k rozvoji estetického vnímání nevidomých a slabozrakých. Teoreticky zpracoval osnovy pro výuku výtvarné výchovy pro nevidomé, vyrábí pro ně i hračky a metodické pomůcky.

Jeho díla jsou slepými a zrakově postiženými dětmi a mládeží přijímána velmi dobře, takže například rakouské ministerstvo životního prostředí, mládeže a rodiny část jeho haptických intarzií, vystavených ve Vídni počátkem devadesátých let minulého století, zakoupilo jako umělecko-terapeutickou učební pomůcku ke zkrášlení života zrakově postižených dětí a k pedagogickému využití obrazů jako herního, kombinačního a verbálního doplňku. Rakouská strana též oceňuje, že Rudi Lorenz prostřednictvím řeči umění navázal dialog mezi národy obou zemí a do povědomí Rakušanů vnesl pohled na Brno jako na domov kreativních lidí.

V posledních letech se ale Rudi Lorenz věnuje spíše svému světu poetických objektů, které přitahují mladé, ale také dříve narozené návštěvníky výstavních síní. Rudi Lorenz naplňuje myšlenku, že hrát si je možno v každém věku a jeho výtvarné hračky mají důvtip a svoje kouzlo. Přesvědčíte se o tom v současnosti v ostravské Galerii Kruh, kde Rudi Lorenz tyto objekty prezentuje.