Mezinárodní divadelní festival s původním názvem Na Hranici je nejstarším divadelním festivalem v polistopadové Československé, později České republice.

Jeho historie se začala psát po obou březích řeky Olše v Českém Těšíně a polském Cieszyně v lednu roku 1990. Festival vznikl jako spontánní iniciativa členů polsko- československé Solidarity.

V následujících letech se stal průkopníkem ideje společných setkávání divadelníků a diváků z regionu střední Evropy, ideje, která byla úspěšně opakována a rozvíjena na dalších českých a slovenských festivalech.

„Téma hranice jako překážky v svobodné komunikaci obyvatel Evropy se stalo pro divadelní festival nosnou ideou až do momentu vstupu České, Polské a Slovenské republiky do Evropské unie v květnu roku 2004.

Tehdy se festival přejmenoval na Mezinárodní divadelní festival Bez hranic.

Hranice však měla své místo nejen v přímých geopolitických aspektech festivalu, ale nalézala svůj univerzální význam v ucelené umělecké koncepci festivalu.

Hranice divadelních žánrů, hranice v komunikaci mezi hercem a divákem, hranice divadelního experimentu – to bylo to, co se dramaturgie festivalu po celá léta snažila prezentovat v různých, mnohdy až kontroverzních divadelních představeních,“ říká Andrea Folterová za spolupořadatele festivalu z Občanského sdružení AVE Český Těšín.

V letošním roce oslaví Mezinárodní divadelní festival Bez hranic 20. výročí svého vzniku a jeho motto zní: Dvacet let svobody. Část festivalu bude reflektovat i návrat k počátkům, tedy k dramatické a literární tvorbě Václava Havla, kterému byl zasvěcen ročník první, a který by se měl jubilejního 20. ročníku také zúčastnit. „Letošní ročník se uskuteční ve dnech 2. až 7. června opět po obou březích řeky Olše. Počítáme – vedle divadelních budov - s alternativními scénami na náměstí, v klubech, ulicích města, ve hvězdárně, ale také na nádraží. Očekáváme na pět desítek divadelních představení, koncertů, workshopů, výstav, autorských čtení.

Odhadujeme, že by se festivalu mohlo zúčastnit na šest tisíc návštěvníků. Zatím nemohu říci, která konkrétní představení diváci zhlédnou v podání našich a zahraničních umělců. Zatím je vše v jednání,“ dodává Andrea Folterová.