Pravidelný měsíčník setkávání se zajímavými osobnostmi regionu vznikl přibližně před dvěma lety ve spolupráci s režisérem Radovanem Lipusem a místem jeho konání je tradičně společenský sál Ústřední knihovny KMO vedle Sýkorova mostu.

„Ostravský strakáč je výsledkem snahy dokázat, že v tom našem – díky bohu už nejen ocelovém – srdci republiky žije řada lidí, jejichž životní osudy, vědomosti a nadání jsou úžasné,“ řekla vedoucí oddělení půjčovny pro dospělé Knihovny města Ostravy Miroslava Mikušková.

„Tito lidé nám mají opravdu co říct a stojí za to si je vyslechnout.

A tak jsme se už v Ostravském strakáči přivítali například se spisovatelem Oldřichem Šuleřem, písničkářem Jarkem Nohavicou, ilustrátorem Ludvíkem Kuncem nebo s mořeplavkyní Karin Pavloskovou.“

Hosté nejnovějšího vydání Ostravského strakáče - prozaik Miroslav Sehnal a básník, náš redakční kolega Břetislav Uhlář - jsou literáti, patřící mezi renomované publicisty a scenáristy, čerpající náměty především z kulturního dění severní Moravy a Slezska.

Jejich společnými knihami jsou tituly Hodinu před svítáním a V hodině svítání, popisující příběhy dvojice od její zamilovanosti přes oboustrannou manželskou nevěru a rozvod až po ztrátu identity a hledání sama sebe.

Prozaik Miroslav Sehnal se čtenářům doposud prezentoval šesti prozaickými knihami (Oheň, V kartách se nepodvádí, Lidový receptář na poopiční stavy, Nevinní, Hodinu před svítáním a V hodině svítání).

Břetislav Uhlář se podílel zatím na vydání šesti poetických a prozaicko–básnických sbírek (Něžnosti - spolu s Janou Hochmannovou, V bazénu polibků, Píseň nedočkavého, Laskání v hodině vlků, Hodinu před svítáním a V hodině svítání).