„Příležitost vystavovat v galerii svá díla mají nejen renomovaní umělci, ale i začínající tvůrci. Za osm let v Galerii na schodech proběhlo celkem jedenapadesát tematicky rozmanitých výstav,“ sdělil porubský starosta Lumír Palyza.

Expozice se mění zhruba každé dva měsíce, u příležitosti nové výstavy se vždy pořádá slavnostní vernisáž s kulturním programem. Nápad vedení radnice oživit a zpříjemnit radniční prostory výtvarnými pracemi a využít prosvětleného schodiště se setkává s velkým zájmem,“ uvedla Petra Špornová z porubské radnice.

K zajímavým akcím v Galerii na schodech patřila například výstava děl mezinárodní kulturní asociace Nová Akropolis v roce 2005 s názvem Doteky věčné krásy. K vidění tehdy byly mimo jiné reprodukce aztéckého kalendáře, vyobrazení mayských bohů, repliky reliéfů z egyptských chrámů a reprodukce krétských nástěnných maleb.

Velký úspěch měla také letošní dubnová výstava Jede, jede poštovský panáček aneb 110 let porubských poštovních pohlednic. „Výstava pohlednic Poruby mapovala jejich vývoj od roku 1898 po současnost a zároveň zachytila, jak se tvář Poruby během doby měnila. Historické pohlednice jsme mohli vystavovat zejména díky porubským občanům, kteří nám je zapůjčili nebo darovali,“ uvedl předseda Letopisecké komise porubské radnice Jiří Lexa, který přišel s nápadem tuto výstavu uspořádat. V současné době si mohou návštěvníci porubské radnice prohlédnout fotografie Petra Fibingera.

Výstavu s názvem Tváře Jižní Ameriky vystřídají od 3. srpna fotografie zachycující pohoří České republiky. V cyklu snímků s názvem Jeseníky a spol. zmapoval přírodu svým objektivem Ivo Sloniowski. Zájemci si mohou snímky prohlédnout do 4. září v pracovní dny vždy od osmi do dvanácti hodin, v pondělí a ve středu také od třinácti do sedmnácti hodin.

(lap, šle)