Je určen především talentovaným studentům tanečních konzervatoří a mladým profesionálním umělcům z České republiky, ale také ze zahraničí k získání cenných uměleckých zkušeností v tomto oboru. Jedná se svým charakterem o ojedinělou akci v rámci naší vlasti. Není divu. Iniciátorka workshopu, Jana Kůrová, umělecká ředitelka Mezinárodního baletu Praha, a někdejší dlouholetá úspěšná sólistka baletu Národního divadla, a nyní úspěšná choreografka a pedagožka, také letos kolem sebe dovedla soustředit řadu znamenitých zahraničních tanečníků a pedagogů, k nimž určitě patří Corine Tristan, Luca Tozzi, Piere- Alain Perez z Francie a Itálie, ale také Valerij Karpov z Ruska a Deborah Brockus z USA, která bohužel musela dříve opustit workshop kvůli poranění kotníku.

„Jedná se skutečně o specifickou akci svého druhu v tomto státě. Letos přijelo do Ostravy, která nás přijala velmi přátelsky, na tři desítky zájemců nejenom od nás, ale také z Itálie, Ruska, Turecka, Kuby a Francie. Jejich věk se pohybuje od patnácti do devatenácti let a převládají děvčata. Jsem ráda, že právě v moravskoslezské metropoli jsem mohla přivítat doslova taneční pedagogickou elitu z celého světa. Náš workshop je zaměřen letos především na klasický tanec, který v současné době prožívá ve světě úžasnou renesanci. Proto je v tomto roce poměrně silněji zastoupena Francie, která je kolébkou klasického tance. A máme zde také zástupce z Ruska, které dalo světu nejednu velkou osobnost právě v oblasti taneční klasiky,“ dodává Jana Kůrová. Podle jejich slov by účast na třetím ročníku mohla být ještě větší. „Ale limitující jsou současné finanční možnosti,“ dodává Jana Kůrová.

„Myslím si, že úroveň mladých tanečníků, ale zejména tanečnic je na velmi dobré úrovni. Proto s nimi připravuji na závěrečné galakoncerty jedno experimentální vystoupení v délce asi dvanácti minut. Na počátku jsem měl poněkud jinou myšlenku, ale v procesu tvorby jsme dospěli k poněkud překvapivému konci. V průběhu dvanácti minut chci na jevišti představit dvě skupiny dívek, které se budou moci realizovat jako herečky. Dostanou šanci vystoupit z té šedé zóny života v projektu nazvaném Metamorfosa,“ říká velmi zkušený pedagog a choreograf Luca Tozzi, který je v Ostravě už potřetí.

Zatímco Pierre-Alain Perez na včerejší tiskové konferenci tvrdil, že čeští studenti jsou v některých pohybových projevech trošku staromódní, jeho krajanka z Francie – Corine Tristan mu před novináři s noblesou a úsměvem vyčinila, že to není vůbec pravda a naopak pochválila velmi tvůrčí přístup našich mladých adeptů tanečního umění zejména k baletní klasice.

Jana Kůrová ocenila dobré zázemí, které jim i tentokrát poskytla Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ostravě, kde se také uskuteční 15. a 16. srpna už výše zmíněné dva galakoncerty. Součástí workshopu je také projekt nazvaný Ballet on Screen, který umožňuje studentům baletního a tanečního umění zhlédnou výjimečné DVD nebo Video Library, v nichž se seznámí s předními světovými osobnostmi tohoto druhu umění.