Jde vůbec o největší soubor prací umělce tvořícího v Praze a v Ostravě v jeho dosavadní umělecké tvorbě. Expozice ve velkém sále GVUO představí částečně díla doposud nikde nevystavená a zcela aktuální. Souhrnný výběr z tvorby je řazen tak, aby sledoval linii jdoucí napříč vizuálními médii, jak jsme již ostatně u tohoto umělce zvyklí.

V expozici budeme svědky instalace, objetku, video artu, fotografie, materiálových obrazů a překvapivě též klasické malby. Kurátor výstavy František Kowolowski akcentuje důraz na materiálovost některých děl, po nichž následuje obsah, který nestojí vždy na prvním místě. Autor samotný pak ve své tvorbě klade důraz na princip ready-made a materiálové recyklace provázené momentem překvapení. Různé materiály se mohou jakkoli křížit, spojovat a proplétat, což má na ostravské Lysáčkově výstavě jistou logiku v návaznosti na jeho tvorbu předchozí, charakterizovanou především instalací a objektem.

Další významnou rovinu ve vystaveném celku autorovy tvorby prezentuje médium, kterým je fotografie. Petr Lysáček (na snímku ukázka z jeho tvorby) se zde nepředstavuje v roli fotografa, ale konceptuálního umělce, pracuje tudíž s fotografií s jistou distancí. Používá inscenovaná zátiší, přetvořenou krajinu, ale překvapivě též například ryze světelnou abstrakci. Fotografii, výsledný obraz, dále moduluje a přetváří prostřednictvím grafické manipulace.

Na velko– i maloformátových snímcích budeme svědky osobitých, často až podivuhodně lyrických sekvencí bez začátku nebo snad konce, které jsou plné znejisťujících stop. Nepostrádají však humor, absurditu, ba ani vtip, který by si autor jistě nerad nechal ujít.

(bře)