Autorem fotografií je profesor Zygmunt Świechowski, historik umění a jeden z nejvýznamnějších odborníků na románské umění v Polsku. Většina fotografií vznikla v padesátých letech minulého století v průběhu jeho prvních návštěv Francie. „Prostřednictvím jeho snímků se takto můžeme seznámit s proslulým poutním kostelem Sainte-Foy v Conques v Pyrenejích, opevněným chrámem v Sainte-Marie-de-la-Mer či katedrálou v Le Puy se šesticí kupolí nad hlavní lodí chrámu.
Návštěvníci budou moci zhlédnout sakrální objekty zdobené kamennými mozaikami s tematikou květeny a geometrických vzorů, jež jsou tak typické pro oblast Auvergne.

Obdivovat rovněž mohou to nejlepší ze sochařského umění ve francouzské architektuře – monumentální portály v Moissaku a Autunu, bohatě dekorované figurální reliéfy fasád kostelů v Saint-Gilles-du-Gard, Notre-Dame-la-Grande v Poitiers anebo Saint-Nicolas v Civray, a rovněž řadu zdobných hlavic sloupů v Anzy-le-Duc, Issoire a Toulouse,“ říká Tadeáš Goryczka, jeden z kurátorů této výstavy. Dalšími kurátory v tomto případě jsou Zygmunt Świechowski, Agnieszka Gola a Jaroslav Němec.

Profesor Zygmunt Świechowski (narozen 1920) byl v letech 1963 až 1978 vedoucí katedry dějin umění na Vratislavské univerzitě a později v letech 1978 až 1998 ředitel Ústavu urbanismu a architektury na lodžské polytechnice. Přednášel na univerzitách ve Francii, Itálii a Německu, mezi jinými spolupracoval i s Centrem d´Étudies Superieures de Civilisation Medievale v Poitiers. Je autorem řady článků, monografií a publikací věnovaných dějinám umění, a to především umění středověkému. Jeho práce byly vydávány také v Berlíně, Wiesbadenu a Londýně.

Nyní, ve svých devětaosmdesáti letech, zůstává profesor Świechowski nadále aktivní v oboru a zasedá mezi jinými i v muzejní radě vratislavského Muzea architektury. „Součástí výstavy je rozsáhlý katalog, jenž je rozdělen do čtyř částí. Úvodní kapitola Gallia Romanica obsahuje fotografie autora výstavy Zygmunta Świechowského a je doplněna stručným popisem zobrazovaných staveb a soch, které připravila kurátorka výstavy Agnieszka Gola. V druhé kapitole popisuje Marie Šťastná románské umění na českém území ve vztahu k výstavě.

Ve třetí kapitole, Románská rotunda, seznamuje Wieslaw Kuś čtenáře s památkou ležící nedaleko Ostravy.

Závěr katalogu patří stručnému životopisu Zygmunta Świechowského,“ doplňuje Jana Šrubařová, tisková mluvčí Galerie výtvarného umění v Ostravě.
Výstava je zapůjčena z Muzea architektury ve Vratislavi a v Ostravě má svou českou premiéru. Další zastavení ji čekají v příštích měsících v Kutné Hoře a v Brně, ale i možná v dalších městech nejenom v naší vlasti.