Jednou z významných idejí divadelního představení Zdař Bůh! je fenomén lidské oběti související se zvyšováním těžby uhlí na úkor bezpečnosti samotných horníků zejména v padesátých letech dvacátého století. Text představení napsal dramatik Miroslav Bambušek, který se na tvorbu nové divadelní hry připravoval intenzivním studiem regionálních dokumentů a konzultacemi s odborníky. Samotná celovečerní divadelní hra bude inscenována pouze pětkrát ve strojovně bývalého dolu Michal, tedy v prostoru nedivadelním avšak autenticky spojeném s prací horníků a jejich osudy.

„Tento ostravský projekt je součástí celorepublikového cyklu Cesty energie zaměřeného na čtyři z nejdůležitějších energetických zdrojů: uhlí, uran, vodu a ropu. Občanské sdružení Mezery zvolilo čtyři nejdůležitější lokality, kde se energie v České republice tvoří a vyrábí nebo tvořila a vyráběla. Základní ambicí celého projektu je prezentovat fenomén energie a průmyslu formou divadelních představení inscenovaných v bývalých industriálních prostorech. Jednotlivá představení vznikají na základě pečlivého studia místních historických pramenů i výpovědí pamětníků,“ tvrdí autoři projektu. Hru napsal Miroslav Bambušek, režie se ujal Ewan McLaren, výprava je dílem Zuzany Krejzkové, Hudba napsal Vladimír Franz. V hlavních rolích se divákům představí Tomáš Dastlík, Janusz Klimsza, Tomáš Bambušek, David Czesany, Pasi Makela, Přemysl Bureš a Jan Lepšík.