Návštěvníci akce mohou tancem pomoci těm, kteří to potřebují.

„Letos poprvé huť ArcelorMittal Ostrava připravila vánoční variaci charitativního Tance pro život. Vše, co návštěvníci vytančí, věnuje huť třem neziskovým projektům. Tančit se bude na vánoční písně a atmosféře bude odpovídat i oblečení profesionálních tanečnic, jejichž choreografii budou mít návštěvníci za úkol co nejvěrněji napodobit," uvedla mluvčí kunčické huti Barbora Černá.

O tom, které tři z celkem dvaceti projektů se o finální částku podělí, rozhodne veřejné hlasování. Do něj se veřejnost může zapojit na webových stránkách akce zde nebo přímo během adventního odpoledne.