„Respektované osobnosti budou nejen spolu diskutovat o česko-polských stereotypech. Jinak řečeno o tom, jak se žije Čechovi v Polsku a naopak,“ prozrazuje základní ideu diskusního pořadu Jak se vidíme jedna z organizátorek letošního ročníku multikulturního festivalu Polské dny Renáta Macečková.

„Jsme moc rády, že se nám podařilo do Ostravy přivést právě Miroslava Karase, jenž navíc pochází z nedalekého Havířova, a člověka, který ačkoliv je praktikujícím knězem, rozhodně nežije přehnaně asketickým životem. I Zbigniew Czendlik je zkrátka a dobře sympatický muž a zábavný diskutér,“ dodává.

Oba dva, ale dost možná i s moderátorem podvečera Jiřím Dědečkem všichni tři by se měli ve zhruba šedesátiminutovém programu zamyslet nad tím, co mají oba národy společné, a co je naopak odlišuje. „Tahle základní myšlenka se však klidně může změnit i v povídání s diváky o aktuálních tématech. A že jich v současném Česku i Polsku je,“ přibližuje Macečková.

Na Miroslava Karase však čeká v Ostravě hodně náročný program. Po ranní návštěvě v televizním Dobrém ránu jej čekají v Českém rozhlasu a pak přijde mezi studenty Matičního gymnázia, školy, v níž myšlenka Polských dnů před třemi lety vznikla. „Škoda, že nemám více času. Vždyť ve čtvrtek v deset hodin už musím být ve Varšavě, kam přijede premiér české vlády Petr Nečas,“ lituje známý český reportér.

>> Co je PEN klub

Mezinárodní PEN (Playwrights, Poets, Essayists, Novelists) klub je celosvětové sdružení spisovatelů, které si od počátku října 1921 dává za cíl rozvíjet intelektuální spolupráci mezi spisovateli a bránit literaturu před mnohými nástrahami, které na ni současný svět klade. Českou sekci organizace, která převzala záštitu nad letošním ročníkem Polských dnů, založil Karel Čapek už v roce 1925, vede dvanáctičlenné prezídium v čele s básníkem, překladatelem a písničkářem Jiřím Dědečkem. Základní funkcí českého PEN klubu je podpora svobody vyjadřování, svobody slova a svobodného života člověka.