I když je historie Ostravy nejvíce spjata s uhlím a železem, začaly také zde v 70. letech 19. století vznikat zárodky polygrafického průmyslu. Zprvu se jednalo o skromné tiskařské dílny, v nichž spatřily světlo světa nejen první v Ostravě vydávané noviny, ale také první knižní publikace, zaměřené na odbornou i laickou veřejnost.

„Cílem výstavy je prostřednictvím dochovaných archivních dokumentů připomenout osobnosti, jejichž jména jsou s počátky tiskařského řemesla (zvaného černé) v „černé" Ostravě nerozlučně spjata Reinharda Prokische, Franze Wattolika, Julia Kittla, z českých tiskařů pak Rudolfa Vichnara nebo Prokopa a Miloše Zapletalovy. Nebudou opomenuty ani větší podniky, u jejichž zrodu stály družstevní organizace, jak tomu bylo například u tiskárny Union ve Slezské Ostravě, nebo politické, což byl případ Lidové knihtiskárny na Veleslavínově ulici v Moravské Ostravě," přiblížila mluvčí Magistrátu města Ostravy Andrea Vojkovská.

Výstava se koná od 3. do 30. září, zájemci si ji mohou prohlédnout v pracovní dny od 8 do 19 hodin, o víkendech od 9 do 19 hodin.