Až do 29. října je možné ve výstavních prostorách MA'MA Club Gallery v Ostravě zhlédnout výstavu z tvorby brněnského sochaře a vysokoškolského pedagoga Tomáše Medka (narozen 1969), který působí na Fakultě výtvarných umění v Brně, kde je zároveň vedoucím 3D studia.

Umění budoucnosti?

V popředí jeho uměleckých zájmů jsou geometrické tvary a jejich konstrukce, které dávají vznik prostorovým strukturám a objektům. Ty vycházejí z reálného světa, a jak uvádí Kateřina Tučková, „chytá do nich prostor, obaluje vzduch a uzavírá nehmotné…"

„Tématem strukturálních objektů se zabývám už od počátku své tvorby. Nejdříve jsem vytvářel monumentální, převážně dřevěné objekty s jednoduchými strukturami a časem jsem objevil téma krychle, které mě zaujalo natolik, že jsem vytvořil něco přes padesát různých krychlí s rozličnými vnitřními strukturami od geometrických přes konstruktivní až po krychle vytvořené z běžných užitných předmětů, jako jsou například lžíce či hřebíky," říká Tomáš Medek. Převážná část jeho objektů vznikla jen díky 3D technologiím.

Největší 3D tisk

„Některé mé objekty jsou tak komplikované a nejdou vytvořit pomocí klasických sochařských metod. Převážná část veřejnosti nezná tuto novou 3D technologii a přijímá díla vytvořená s její pomocí se zakořeněnou myšlenkou, že co je tiskem, to je méněcenné než dílo vytvořené vlastní rukou umělce. Ale právě použití 3D technologií je u nás v uměleckém oboru teprve „v plenkách". Ale už se běžně uplatňují například v automobilovém průmyslu, nebo v architektuře," dodává autor, který je přesvědčen, že v tomto ještě zdaleka neřekl své poslední slovo. Tomáš Medek má velké plány.

„Letos se mi podařil zrealizovat asi největší 3D tisk u nás, možná i v Evropě, jedná se o objekt Twins, který má délku 2,2 metru a šířku 1,2 metru. Vznikal téměř celý rok. Plánuji vytvořit ještě několik dalších takových objektů," stačil říci ještě umělec, který byl na zahájení výstavy svých děl osobně přítomen.

Výstava v MA'MA Club Gallery v Ostravě stojí za zhlédnutí.