„Vzhledem k alarmujícímu úbytku těchto významných opylovačů představí zoo i vlastní aktivity k ochraně včel, ale také čmeláků a dalších druhů hmyzu. V areálu zahrady vzniklo v posledních letech několik opatření na podporu výskytu včel, čmeláků, motýlů a dalších zástupců bezobratlých. Návštěvníci tak mohou na řadě míst spatřit hmyzí hotely, budky pro čmeláky, kvetoucí louky a podobně. Většinou se jedná o poměrně jednoduchá opatření, která mohou inspirovat zájemce pro instalaci podobných příbytků na vlastní zahrádce, školní zahradě či v parku,“ doplnila mluvčí zoo Šarka Nováková.

Sobota pro včely
Program se bude konat v sobotu 15. června 2019 od 10.30 do 16 hodin a začne na Včelí stezce (nedaleko expozice Na statku), kde budou připraveny nejrůznější včelí aktivity pro děti i dospělé. Ve spolupráci s místními včelaři se také budou moci zájemci přesvědčit, že ne všechny včely mají žihadlo, jak to chodí ve včelím úle a další zajímavosti o včelím společenstvu. Děti i jejich rodiče se mohou těšit na včelí soutěž, jejíž součástí budou pohybové aktivity, vyrábění i stanoviště s ukázkou včelařských potřeb. A kdo bude mít zájem, bude se moci vyfotit jako včelař.
V prostorách výukového centra (v blízkosti pavilonů Tanganika) budou moci zájemci zažít a sami si vyzkoušet stáčení medu a nahlédnout do včelího úlu. Ukázky vytáčení medu, povídání o životě tohoto společenského hmyzu a jeho nezastupitelném významu pro existenci lidstva na planetě Zemi proběhnou vždy v 11, ve 13 a v 15 hodin Zájemci budou mít možnost med vlastnoručně nejen vytočit, ale i ochutnat. Chybět nebude ani prezentace dalších včelích produktů a výrobků z nich.
Na akci se podílejí členové Včelařského spolku Moravy a Slezska a Kruhu přátel zoo.