Čtrnáct dětí ve věku od 6 do 14 let se ve čtvrtek 21. června v 16 hodin sešlo v Divadle Antonína Dvořáka v Moravské Ostravě, kde tou dobou probíhal konkurz do operního studia Národního divadla moravskoslezského (NDM). Lenka Živocká, vedoucí studia, se jej rozhodla uspořádat vzhledem k nadcházející pohádkové opeře Kolotoč Václava Trojana. Ta je co do počtu obsazení rolí natolik náročná, že překračuje současný stav studia. „Přesně nevíme, kolik dětí dnes přijmeme,“ uvedla Živocká krátce před začátkem. „Pokud budou šikovné, vezmeme všechny.“ Zájemců přišlo mnoho, o to bylo rozhodování komplikovanější. Úkolem bylo zazpívat libovolně zvolenou píseň. Dále se brala v potaz čistota intonace, hlasový rozsah a smysl pro rytmus. „Od dětí rovněž očekáváme dobré pohybové schopnosti,“ doplňuje výčet předpokládaných kritérií Živocká.

Operní studio při NDM vzniklo v roce 1995 z iniciativy režiséra Davida Salkina, jenž požadoval pro dětské role výhradně děti, a nikoliv mladší herečky, jak to obvykle bývalo. V současné době v něm hraje přibližně padesát dítek, přičemž na základě včerejšího odpoledne se jejich počet zvýšil ještě o dvanáct. „Cvičíme pravidelně dvakrát týdně. Pokud máme před premiérou, zkoušíme i o sobotách, a to až čtyři hodiny,“ popisuje Živocká povinnosti členů studia. Odměnou jim jsou samotná vystoupení. „Děti jeviště milují,“ vysvětluje Živocká.