Pořadatelská společnost ProMancus ho organizuje s cílem dát šanci většímu počtu klientů s pohybovým či mentálním postižením, kteří mají muzikální cítění a rádi zpívají,

„Během koncertu, který se uskuteční v pátek 26. dubna v prostorách Lidové konzervatoře a Múzické školy v ostravském městském obvodu Mariánské Hory a Hulváky, porota rozhodne, komu se výrazně zvýší šance vystoupit v celostátním finále," řekla Simona Součková, ředitelka společnosti ProMancus.

Pro účast v regionálním kole je nezbytné se zaregistrovat formou přihlášky.

Informace zájemci získají na telefonním čísle 724 248 092 nebo si můžou formulář vyžádat na e-mailové adrese produkce@nadoblaky.cz. Zájemci se mohou přihlásit do kategorií zpěvák, zpěvačka, skupina nebo sbor.

Záštitu na koncertem v Ostravě převzala starostka městského obvodu Mariánských Hor a Hulvák Liana Janáčková, která zasedne také v porotě.

„Všem účastníkům budeme držet palce. Společně s dalšími porotci budeme určitě velmi vlídní. Budeme posuzovat například výběr písničky, způsob interpretace a celkový dojem. Všichni se mohou těšit na pěkné ceny," vyjádřila se starostka Janáčková.

Celostátní soutěžní přehlídka Nad oblaky aneb Každý může být hvězdou se pak uskuteční 19. září v Olomouci.