Před Domem umění v Jurečkově ulici v Moravské Ostravě se místo dvou měsíců čile pracovalo na rekonstrukci prostranství víc než půl roku, což ovlivnilo návštěvnost Galerie výtvarného umění Ostrava (GVUO). Loni ji navštívilo 88,5 tisíce lidí a dalších více než 12 tisíc během výstav, které GVUO připravila mimo tyto prostory.

Nejnavštěvovanější ze všech byla prvorepubliková výstava regionálního umění Černá země? Mýtus a realita, kterou zhlédlo víc než 11,5 tisíce lidí. Průměrná návštěvnost jednotlivých expozic se přitom pohybovala pod hranicí 4,5 tisíce lidí.

První letošní vernisáž je na programu už příští úterý 22. ledna.

Třeba v Ostravském muzeu (a nejen tam) ještě loňský rok nebilancovali, ale až tak v březnu učiní, bude zpráva jistě začínat úspěchem v Maďarsku. Ostravské muzeum tam (v návaznosti na ostravskou výstavu o herendském porcelánu) v městečku Herend uspořádalo čtyřměsíční výstavu. „Prostřednictvím muzea jsme zde svými sbírkami prezentovali město Ostravu. Řekli nám, že takovou výstavu tam ještě neměli,“ popsala ředitelka Ostravského muzea Jiřina Kábrtová s tím, že ji navštívilo kolem třiceti tisíc lidí.

Náročný rok

Letošní rok bude pro zaměstnance galerie poměrně náročný. Kromě výstavní činnosti totiž čeká Dům umění plánovaná rekonstrukce střechy.

„Pokud půjde vše dobře, rekonstrukce se uskuteční od května do října. Vzhledem k tomu, že do střechy Domu umění již dlouho zasahováno nebylo, očekáváme řadu komplikací. Až po konzultaci se stavební firmou domluvíme detailní postup a doladíme přesné termíny realizace. Každopádně bychom rádi v říjnu zahájili výstavní projekty Kateřiny Šedé, Otto Gutfreunda a bratislavského Rudolfa Sikory,“ řekl ředitel Galerie výtvarného umění Ostrava Jiří Jůza.

Podle něj byl rok 2018 byl pro GVUO zásadní v mnoha ohledech. „Kromě toho, že se podařilo získat milionové částky na nákup nových uměleckých děl do sbírek GVUO, se tým kurátorů rozšířil o Yvonu Ferencovou a Jaroslava Michnu,“ říká ředitel galerie Jiří Jůza a dodává: „V roce 2018 jsme pokračovali v dramaturgickém plánu, který střídal výstavy klasického a současného umění. Rok 2019 bude v tomto ohledu zlomový. Velký prostor totiž dostane současné umění.“

Rekonstrukce střechy Domu umění Květen - říjen (orientační termín)
Budova Domu umění bude zcela uzavřena. Vybrané doprovodné programy budou přesunuty do Knihovny Galerie výtvarného umění (Poděbradova 1291/12, Moravská Ostrava).

Výstavy v GVUO v roce 2019

DESET / současné německé umění ze sbírky Adam Gallery

23. 1. - 24. 3. 2019 (vernisáž 22. 1. v 17 hodin)

GVUO připravuje výstavu německých autorů ze sbírky Adam Gallery. Jedná se o část rozsáhlé kolekce děl zahraniční provenience, která souvisí s původním záměrem vytvořit soubor středoevropského umění. Na výstavě v GVUO budou zastoupeny malby, kresby a objekty charakteristické expresivním rukopisem André Butzera, Hanse-Petera Thomase AKA Bary, Marcela Hüppauffa, Thomase Helbiga, Andrew Gilberta, doplněny o tisky Markuse Selga (na snímku).

ZISKY 2018 GVUO: (KON)TEXTY Jána Mančušky

23. 1. - 24. 3. 2019 (vernisáž 22. 1. v 17 hodin)

Výstava (KON)TEXTY Jána Mančušky (na snímku) představuje poprvé v Ostravě tvorbu jednoho z nejvýznamnějších současných umělců, jehož díla jsou zastoupena ve světových sbírkách, například francouzského Centre Georges Pompidou, německé Meyer Riegger Gallery, amerického Muzea moderního umění či Andrew Kreps Gallery v New Yorku. GVUO se nákupem dvou Mančuškových děl Veden zdmi otočil jsem se do rohu a Žena středního věku v roce 2018 zapsala do dobré společnosti.Kurátorský záměr představit na výstavě pouze tato dvě zakoupená díla je motivován vědomím náročnosti procesu jejich pochopení, ale i tím, že velkorysost a čistota instalační prezentace může napomoct jejich prožitku.

Výstava jednoho díla ze sbírek GVUO / Josef Bolf / V Noci

23. 1. - 24. 3. 2019

Dílo vybrala šéfredaktorka magazínu Artikl a fotografka Bára Alex Kašparová.

ZISKY 2018 GVUO: Kateřina Šedá / Bedřichovický poledník

16. 10. - 12. 1. 2020 (vernisáž 15. 10. v 17 hodin)

Otto Gutfreund

16. 10. - 12. 1. 2020 (vernisáž 15. 10. v 17 hodin)

Rudolf Sikora

16. 10. - 12. 1. 2020 (vernisáž 15. 10. v 17 hodin)

K TÉMATU

Uplynulý rok v číslech 23 Galerie výtvarného umění v Ostravě (GVUO) připravila v roce 2018 celkem 23 výstavních projektů, v součtu je zhlédlo 101 146 lidí.

88 468 V Domě umění v Ostravě se uskutečnilo 19 výstav a 255 doprovodných akcí, které navštívilo 88 468 osob.

Další čtyři výstavy uměleckých sbírek GVUO byly realizovány mimo Dům umění v Ostravě ve spolupráci s Domem umění v Opavě, Východočeskou galerií v Pardubicích a s Galerií Bielska BWA, jejich návštěvnost činila dohromady 12 678 osob.

11 500 V roce 2018 byla nejnavštěvovanější výstava regionálního umění s názvem Černá země? Mýtus a realita. Do konce roku 2018 ji vidělo přes 11 500 návštěvníků.

4400 Na druhé příčce se umístila výstava Abstraction-Création / art non figuratif / 19321936 s 6130 návštěvníky. Průměrná návštěvnost výstavních projektů v Domě umění je 4400 osob.

235 Edukačních programů a tvůrčích dílen se uskutečnilo 235 a zúčastnilo se jich 3257 osob, včetně dětí, dospělých i handicapovaných osob. Tvůrčí programy byly rozšířeny o dílny pro seniory, dospělé a rodiny s dětmi, které budou pokračovat i v roce 2019. V oblasti doprovodných programů se GVUO více otevřela komunitním projektům. Poskytla například prostor pro konání fashion bazaru Ze skříně do skříně i rostlinného bazaru. V roce 2018 se v GVUO uskutečnilo 255 akcí, včetně vernisáží, konferencí a kulturních programů.

Víte, nevíte… Galerie výtvarného umění v Ostravě spravuje Dům umění, kde pořádá většinu výstav, edukační i doprovodné programy, a administrativní budovu v Poděbradově ulici 12, kde se nachází veřejně přístupná knihovna s badatelnou.

Dům umění je otevřen úterý až neděle od 10 do 18 hodin. Vstupné na výstavy činí 100 korun a 50 korun zlevněné. Pro seniory nad 65 let a v neděli je vstup volný.

Knihovna GVUO je otevřena ve středu od 8 do 16 hodin a ve čtvrtek od 10 do 17.45 hodin, půjčovné se nehradí a studium je prezenční.

Více informací na www.gvuo.cz