„Tohoto pozvání si nesmírně vážím, od slavnostního večera očekávám krásnou atmosféru a na ostravské diváky se velmi těším. Setkání bude pro mě velikou poctou a radostí. Rozhovor moderovaný básníkem Petrem Hruškou bych chtěl proměnit v malý svátek divadla a Shakespearova slova. V mém osobním i pracovním životě to bude událost zcela mimořádná," svěřil se Martin Hilský, který Ostravu navštěvuje rád.

„Jsem zván jednou ročně na přednášku na Ostravskou univerzitu, v rámci Týdne vědy jsem na sklonku loňského roku vystupoval v Gongu. S velkým zájmem sleduji dění v Národním divadle moravskoslezském, viděl jsem v něm řadu skvělých inscenací, ať již operních či činoherních. Mnohokrát jsem se setkal s herci a režiséry, několikrát jsem spolupracoval s panem ředitelem a režisérem Jiřím Nekvasilem. Naposledy jsem se setkal s režisérem Peterem Gáborem a herci na zkoušce hry Snu noci svatojánské. Všechna tato setkání jsou pro mě velice cenná," dodává Martin Hilský.

Na Večeru pro Martina Hilského s Martinem Hilským rovněž vystoupí jako gratulující hosté ředitel NDM Jiří Nekvasil a šéf činohry Peter Gábor, režisér Janusz Klimsza, herec Norbert Lichý, bluesman Pepa Streichl a další.

V předpremiérové ukázce z inscenace Sen noci svatojánské vystoupí Aleš Bílík / Ivan Dejmal, Veronika Lazorčáková, Petra Lorencová a Igor Orozovič.

Minivizitka

Martin Hilský patří k našim předním překladatelům Shakespearova díla. První jeho shakespearovský překlad vznikl v roce 1984 (Sen noci svatojánské) a od té doby přeložil už více než dvacet Shakespearových her. Do roku 1965 studoval angličtinu a španělštinu na FF UK v Praze. V roce 1968 byl v konkurzu vybrán na stipendijní pobyt na univerzitě v Oxfordu a jeden rok (1968 až 1969) působil jako mladší vědecký pracovník na Linacre Colleage. V letech 1989 až 1998 stál v čele Ústavu anglistiky a amerikanistiky Univerzity Karlovy v Praze, nyní zde působí jako vysokoškolský profesor. Ve dvojjazyčné shakespearovské edici, opatřené rozsáhlými úvodními studiemi a komentáři, vydal v nakladatelství TORST Sen noci svatojánské (1996), Sonety (1997), Kupce benátského (1999) a Hamleta (2001), v nadaci Evropský literární klub (ELK) postupně vycházejí jeho překlady celého Shakespearova díla (zatím vyšlo dvanáct svazků). Za překlad Shakespearových Sonetů (1997) obdržel Martin Hilský Jungmannovu cenu, v roce 2001 ho za zásluhy o šíření anglické literatury v České republice a za jeho shakespearovské překlady královna Alžběta II. jmenovala čestným členem Řádu Britského impéria. (hla)