Janáčkova filharmonie Ostrava vstoupí ve dnech 12. a 13. září do jubilejní šedesáté koncertní sezony. A je příznačné, že ostravský filharmonický orchestr, honosící se jménem jednoho z našich nejproslulejších a v rámci světové moderny nejvýznamnějších autorů Leoše Janáčka neopomenul v prologu sezony tvorbu tohoto velikána. Na programu je jeho Sinfonietta, která každoročně také zahajuje Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj.

Janáček: rodinné stříbro

Janáčkova filharmonie Ostrava se k odkazu skladatele úzce spojeného se zdejším regionem hlásí jako k „rodinnému stříbru" po celou dobu své existence.

Neuplynula jediná sezona, při níž by se z koncertního pódia nelinuly melodie charakteristické pro svérázný rukopis tohoto umělce. Přičemž je nutné poznamenat, že zařazování Janáčka do repertoáru není věc jednoduchá. V české kotlině se slova o proroku a domovu dají aplikovat i na Janáčka, na rozdíl od zahraničí, kde si své pevné místo mezi skladateli dvacétého století již vydobyl.

V této souvislosti lze volně parafrázovat sentenci někdejšího špičkového českého dirigenta Františka Jílka, že k pochopení Janáčka „je nutno poslouchat jeho hudbu často a dlouho"… Janáčkova filharmonie se tuto myšlenku snaží naplňovat a pomáhá svým posluchačům objevit krásu, originalitu a neopakovatelnost díla Leoše Janáčka.

Michaela Fukačová

Ještě než se sálem Domu kultury města Ostravy ponesou známé úvodní tóny Sinfonietty, zaznějí dvě skladby dalších českých autorů. Koncerty zahájí Filharmonické tance z pera Jana Nováka a následovat bude Koncert pro violoncello a orchestr č. 1 Bohuslava Martinů, v němž sólový part přednese vynikající violoncellistka Michaela Fukačová. Orchestr bude řídit uznávaný dirigent, rodák z Frenštátu pod Radhoštěm, Petr Altrichter. Na otázku, co je podle něj na tomto koncertu posluchačsky atraktivní, odpověděl: „Přiznám se, že pojmu atraktivní se raději vyhýbám. Každopádně Jan Novák, Bohuslav Martinů a Leoš Janáček to vše je tak úžasná hudba, že k tomu netřeba něco dodávat," míní Petr Altrichter.