Velkolepá prezentace nazvaná V novém světě s podtitulem Podmínky modernity 19171927 uzavře triádu velkolepých výstavních projektů Karla Srpa s názvy Sváry zření a Černá slunce. Výstava, kterou Karel Srp připravil s týmem kurátorů z celé České republiky i zahraničí, bude zahájena dnes, v úterý 27. září v 17 hodin v ostravském Domě umění.

„Výstava je zaměřená na dynamické období vývoje českého umění v letech 1917 až 1927, které, i když bylo mimořádně plodné na množství kulturních událostí, uměleckých seskupení, směrů a politických a společenských zvratů, dosud unikalo soustavnějšímu uměleckohistorickému zpracování," uvedl Karel Srp, kurátor výstavy.

ČTYŘIAPADESÁT AUTORŮ

„Expozice, která představuje tvorbu 54 autorů, je členěna do devíti oddílů. Každý z nich prezentuje umělecká díla autorů, v jejichž díle je možné sledovat tematické souvislosti a výtvarné návaznosti.

V první části s názvem Obnova modernity se návštěvníci setkají například s uměleckou tvorbou Josefa Čapka, Emila Filly nebo Otto Gutfreunda. Druhý oddíl Návraty harmonie představí díla Rudolfa Kremličky, Otakara Kubína, Jana Zrzavého a dalších. Ve třetí sekci Černé město se divák setká s tvorbou inspirovanou Ostravou v podání Břetislava Bartoše, Ferdiše Duši či Aloise Zapletala," řekla Deníku Kateřina Mertha, tisková mluvčí Galerie výtvarného umění v Ostravě.

ŠÍMA, TEIGE, MUZIKA

Čtvrtý oddíl označený Uvnitř duše je věnován umělcům, kteří byli dlouhá léta postaveni mimo oficiální scénu jako například Egon Adler, Julius Pfeiffer nebo Maxim Kopf.

„Pátý úsek s názvem Všední den a svátek prezentuje Karla Holana, Miloslava Holého, Karla Dvořáka a jiné.

Šestá část pojmenovaná Zítřejší krása umožní nahlédnout do uměleckého světa Josefa Šímy, Toyen, Bedřicha Piskače a dalších," dodala Kateřina Mertha.

Sedmý oddíl dostal název Obrazová poezie a nabídne přehlídku tvorby Jaromíra Funkeho, Františka Foltýna i Karla Teigeho a jiných.

„Osmá sekce pojmenovaná Nadvědomé světy přinese umění Josefa Šímy, Toyen, Jindřicha Štýrského a Františka Foltýna a poslední devátá část označená V proudu modernity se navrátí k východiskům výstavy a představí novou etapu v práci autorů, u nichž došlo během dvacátých let k proměně, jako tomu bylo například u Josefa Čapka, Alfreda Justitze, Františka Muziky nebo Václava Špály," doplnila Kateřina Mertha.

K výstavě, která potrvá do ledna příštího roku, se v Deníku podrobněji vrátíme.