Sto let také existuje obecní kronika města Klimkovice. Všechna výročí událostí, významných pro kulturní život ve městě, zmapuje výstava kronik a historických fotografií. Výstava se bude konat ve 2. poschodí klimkovického zámku. Její slavnostní vernisáž se uskuteční v neděli 15. března v 16 hodin. Až do 22. března bude pro veřejnost otevřena denně od 15 do 18 hodin.

„Součástí slavnostního zahájení výstavy, na němž budou přítomni i představitelé města, bude také beseda za účasti klimkovického kronikáře a znalce naší historie Jiřího Pillicha,“ pozvala vedoucí knihovny Zuzana Konvičková.

Pro vznik knihovny a rozvoj čtenářství v Klimkovicích byl důležitý už rok 1895, kdy vznikl Český čtenářský spolek. „Ten půjčoval svým členům a čtenářům knihy a napomáhal tak k posilování národního vědomí u české části místních občanů. Zdaleka nebyl jediný, knihovnu pro své členy tehdy měli i Sokoli, Dělnická tělovýchovná jednota nebo včelařský spolek,“ uvedl kronikář Pillich.

Veřejná knihovna, která byla v Klimkovicích založena v roce 1920, nejprve sídlila na náměstí v radniční budově zvané buduněk. První ustavující schůze knihovní rady se konala 14. února 1921. V radniční budově se v roce 1920 zakládala a začala psát také obecní kronika města Klimkovice.

„Rada složená z významných měšťanů předala tuto povinnost prvnímu knihovníkovi, řediteli měšťanské školy a moravskému školnímu inspektorovi Antonínu Böhmovi, který pečlivě vedl jak statistiku knihovny, tak i městskou kroniku,“ zmínil Pillich.

„Díky podrobným zápisům v kronice se dozvídáme, že provoz knihovny začal svou výpůjční činnost se třemi sty svazky. Na fungování knihovny tehdy město ze svého rozpočtu přispívalo až do roku 1929 částkou 1400 korun ročně,“ doplnila Konvičková.

Budovu radnice v roce 1939 zbořili Němci. Obnovit knihovnu se v Klimkovicích podařilo až v roce 1945, kdy se umístila do Lubojackého vily. Zásadní tehdy byla poválečná kmotrovská pomoc Prahy, která dodala první várku nového knižního fondu. V padesátých letech se knihovna stěhovala do bývalého klimkovického kláštera. Ten se v osmdesátých letech rekonstruoval a pro knihovnu se v něm poté vyhradilo celé, čerstvě opravené křídlo. V něm knihovna sídlí dodnes. Ve čtyřtisícovém městě má v současnosti necelých 800 čtenářů, kteří si mohou půjčovat z knižního fondu čítajícího 21 tisíc svazků.

Výstava mapuje celou historii městské knihovny od počátku až do současnosti. Prezentovat se na ní bude historická městská kronika, která není běžně k nahlédnutí, protože je uložena v archívu v Novém Jičíně. K vidění budou originální dokumenty, fotografie z důležitých historických milníků města Klimkovice, ale i z obyčejného života klimkovických občanů napříč 20. stoletím.

Návštěvníci se také dozvědí, jak vypadaly rozpočty města v 30. letech 20. století a na co všechno město přispívalo. Statistika přiblíží sociální složení obyvatelstva. Chybět nebudou ani takové perličky, jako například bohatá korespondence knihovníka s nepořádnými čtenáři.

Své kroniky na výstavě představí i různé klimkovické organizace a spolky, například místní základní škola i umělecká základní škola, Centrum volného času Mozaika, Tělovýchovná jednota Klimkovice, Sokol, Dělnická tělovýchovná jednota, klimkovičtí rybáři či Sbor dobrovolných hasičů. Mnohé spolky přidají také své prapory, kroje a fotodokumentace z bohatého spolkového života.

Část výstavy připomene 75. výročí osvobození Klimkovic v dubnu 1945, zachycené na fotografiích. Součástí výstavy budou i ukázky historických kostýmů a oblečení z minulého století. Žáci klimkovické základní školy připraví expozici výrobků z vyřazených knih tzv. BookArt.