V březnu a dubnu čekají Ostravu dvě výjimečná galapředstavení současného tance, představující vrcholná díla jednoho z nejvýznamnějších českých choreografů a zakladatele Pražského komorního baletu Pavla Šmoka, při příležitosti jeho nedávného životního jubilea 85. narozenin.

V sobotu 16. března jsou na programu choreografie Sinfonietta (Leoš Janáček) a Stabat Mater (Antonín Dvořák) v nastudování Kateřiny Dedkové-Frankové, dlouholeté sólistky Pražského komorního baletu a v současné době také jeho pedagožky.

Tento večer budou mít diváci možnost dále zhlédnout choreografii Hany Turečkové Mono No Aware (Na hranici krásy), která měla premiéru v prosinci roku 2011 na Nové scéně pražského Národního divadla.

Zenová filozofie

Hana Turečková se inspirovala japonskou zenovou filozofií a stylem butó. K hudební spolupráci si přizvala Štěpána Polanského, k vytvoření scénografie a light designu renomovaného německého umělce Marcuse Selga a návrh kostýmů realizovala ve spolupráci s Ateliérem LaFormela. „Večer otevře radostná Sinfonietta na hudbu Leoše Janáčka, která ve Šmokově podání vyjadřuje svobodného člověka, jeho duševní krásu. Oproti tomu Dvořákova Stabat Mater nás přenese do skladatelova nešťastného období, ve kterém ztratil své dvě děti. Stejně tak i Pavel Šmok ve své choreografii vyjadřuje zármutek nad ztrátou dítěte. Pro poslední vystoupení našla choreografka Hana Turečková inspiraci v tématu pomíjivosti lidské krásy, kterou symbolizuje květ sakury Tato velmi emotivní a energická choreografie na barokní hudbu G. F. Händela, ale také s operními áriemi Magdaleny Kožené nenechá diváky ani na chvíli vydechnout. Tanečníci natření šamotovou hlínou se zrodí z květu sakury, aby během čtyřicetiminutového představení jejich krása pominula. Z tanečníků postupně odpadává hlína, a vytváří tak na jevišti tajemný opar. Úžas nad lidskou krásou vystřídá zánik, květ sakury odkvétá…" říká Ladislava Jandová, ředitelka Pražského komorního baletu .

První galavečer Pražského komorního baletu je na programu 16. března v 18.30 hodin v ostravském Divadle Jiřího Myrona.

Druhé baletní galapředstavení dne 12. dubna pak nabídne Šmokovy choreografie Trio g moll (B. Smetana) a Zjasněná noc (A. Schönberg), opět obě v nastudování Kateřiny Dedkové-Frankové. Gala vyvrcholí choreografií Hany Turečkové Hádej, kolik je hvězd (A. Pärt, Š. Polanský), která je volně inspirována knihou Jacka Londona Tulák po hvězdách.

Minivizitka
Pražský komorní balet je největší český nezávislý profesionální taneční soubor, jehož počátky sahají do šedesátých let 20. století. U jeho zrodu stáli Luboš Ogoun, Pavel Šmok a Vladimír Vašut, kteří v roce 1964 zakládají Studio Balet Praha. Na původní ideu Baletu Praha navazuje choreograf Pavel Šmok v roce 1975 pod názvem Pražský komorní balet. Vznik tohoto souboru znamenal velký zlom ve vývoji tehdy ještě československého baletu. Za téměř půl století úspěšné činnosti a umělecké tvorby soubor prošel cílevědomým a úspěšným vývojem, stal se významným reprezentantem českého tanečního umění prakticky v celém světě.