Kolekci nejnovějších obrazů jednoho z představitelů současné mladé české výtvarné generace Martina Salajky (narozen 1981) budou moci zhlédnout návštěvníci ostravské Galerie Beseda od 5. září až do 11. října.

„Martin Salajka se ve své tvorbě dlouhodobě zabývá tématy a náznaky příběhů, které nejsou v současném umění příliš hojně zastoupeny. Odkazují k tradici romantizujícího přístupu k přírodě jako k tajemné síle, která člověka spojuje s přítomností magična a mysticismu, která obnovuje smyslový a pudový vztah k živlům…," charakterizuje umění mladého umělce Jana Písaříková.

Sova, vlk či noční motýl

Na Salajkových obrazech vidíme často zvířata, jako jsou například vlk, sova či noční motýl, které jsou symbolistními výrazy moudrosti, odvahy, samotářství nebo dokonce i smrti. „Martin Salajka tak nemaluje nic, co by nebylo skryto v podvědomí každého jedince. Co je na jeho obrazech odzbrojující, je ona přesvědčivá bezelstnost, se kterou tak činí. Těžkost, která na nás padá při prvním pohledu na jeho díla, je tak brzy vystřídána určitou imaginací," míní Jana Písaříková.

Salajkovy obrazy tak představují druh prostoru „za zrcadlem", cestu do podvědomí, při které není čas na sebeklam. Při jejich prohlídce můžeme před nimi stát dlouhé minuty, nutí k meditaci, jakoby nás vtahovaly do děje daného tématu. Už proto je Salajkova prezentace v Ostravě zajímavá tím, že máme co do činění s uměním, které rozhodně není prvoplánové, naopak spolu s autorem se noříme především do jeho světa, myšlení. Domnívám se, že výstava Martina Salajky se stane výstavní událostí letošního září v moravskoslezské metropoli.