Konat se bude 16. prosince od 15 hodin v Koncertním sále Janáčkovy konzervatoře a je zdarma. „Na úvod vystoupí cimbálová muzika, duo flétny a harfy, saxofonista, soubor zobcových fléten a komorní pěvecký sbor žáků Základní umělecké školy Edvarda Runda ve Slezské Ostravě.

Cílem akce i celého projektu je oživení mezigeneračních vztahů a podpora vzájemného porozumění," uvedl předseda Ostravského debatního klubu MY 50+ Jiří Hon s tím, že je třeba lístky rezervovat. A to buď na e-mailu klub.ov@atlas.cz, nebo na telefonním čísle 605 452 912.