Pomáhají postiženým dětem i dětem ze sociálně slabých rodin. Jak vypadá taková terapie loutkou, se mohli zájemci dnes dozvědět v ostravském Divadle loutek.

„V lekcích terapie loutkou jsou děti rozvíjeny celostně, zvláště po stránce motorické, emocionální, lekce podporují fantazii a metaforické vnímání," řekla lektorka dílen terapie loutkou Hana Galetková.

Po skončení dílen je na alternativní scéně dnes od 16 hodin připravena beseda, na níž budou lektoři vyprávět své zážitky a předávat zkušenosti z lekcí. 

Terapie loutkou v ostravském Divadle loutek.