Tuto vzácnou historickou písemnost si mohou zájemci prohlédnout v rámci výstavy k 750. výročí od první písemné zmínky o Ostravě s názvem Ostrava nevídaná.

Za pravděpodobné místo vzniku Dražického kodexu je označována svatovítská kapitula, darován byl biskupu Janu IV. z Dražic a po jeho smrti uložen v augustiniánském klášteře v Roudnici, odkud jej v roce 1597 získala zpět svatovítská kapitula zásluhou probošta Jiřího Bartolda Pontana z Breitenbergu.

Písemnost je pojištěna na částku 90 milionů korun. Dražický kodex je v Ostravském muzeu vystaven ode dneška do neděle, kde si ho zájemci mohou prohlédnout do pátku vždy od 9 do 17 hodin, v sobotu od 9 do 13 hodin a v neděli od 13 do 17 hodin.