Křehká díla plná lyriky žen a květin , ale také kouzelný svět Thálie, motivy karnevalu v Benátkách či prostředí rodných průmyslových Vítkovic. To byla nejčastější témata celoživotní tvorby akademické malířky a grafičky Věry Tošenovské (1924 až 2011).

Ve Výtvarném centru Chagall v Ostravě v Repinově ulici bude byla včera zahájena rozsáhlá retro- spektivní výstava této umělkyně. „Návštěvníci mohou zhlédnout obrazy, kresby, art protisy i tapiserie, což bude určitý průřez některých jejích prací, které vytvořila tato skromná autorka,“ uvedl pro Deník Petr Pavliňák z Výtvarného centra Chagall.

UMĚNÍ ART PROTISU

Jak známo, art protis je textilní technika charakterem patřící do oblasti netkaných textilií. Tato technologie byla vyvinuta Výzkumným ústavem vlnařským v Brně jako československý patent v polovině šedesátých let minulého století.

A právě Věra Tošenovská, která studovala na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze u profesora Karla Svolinského, se hodně zabývala právě art protisem. Vedle toho se věnovala ve svých začátcích návrhům divadelních kostýmů, zejména v divadlech v Ostravě a Opavě. Samozřejmě ji přitahovala volná grafika, malba, realizace v architektuře sgrafita, mozaiky. Realizovala také řadu působivých gobelínů.

„Benátky patří k mým oblíbeným místům, kam se ráda vracím, atmosféra tamního karnevalu je fascinující, vůbec toto město má úžasné kouzlo,“ uvedla Věra Tošenovská v jednom rozhovoru pro Deník. Za svůj život vytvořila pozoruhodné dílo a zařadila se mezi významné umělce nejenom moravskoslezské metropole. Její výstava, kterou dnes uvede Helena Schmuckerová, potrvá v „Chagallu“ do 4. září.