Na sochách pracovalo celkem pět řezbářů a čtrnáct kovářů.

Právě spojení umu řezbářů a kovářů setkání je v rámci v naší republiky ojedinělé, což také potvrdil umělecký kovář pan Stanislav Branny. Ten uvedl, že se sám s touto kombinací práce dvou řemeslných umění u nás ještě nesetkal.

Téma každé sochy je jiné a návštěvníci mohou shlédnout práci řezbářů a následně kovářů při vytváření soch například dvou milenců, kterým kováři ukovají lavičku, skřítka s okovanou pokladnicí s pokladem, železného muže držícího v ruce kovovou palici, pro vyřezané trubadúry kováři vytvářejí měděné píšťaly a další ojedinělá díla. Ta budou vystavena v prostorách Slezskoostravského hradu.