Mezi nominovanými je pěvkyně Jana Šrejma Kačírková za hlavní roli v opeře Anna Bolena, Maida Hundeling za roli Elsy v opeře Lohengrin, Martina Šnytová za hlavní roli v Offenbachově operetě Krásná Helena a Aleš Briscein za roli Parise ve stejné inscenaci. Mezi čtyřiadvaceti umělci z České republiky, nominovanými na toto divadelní ocenění, je také Tereza Vilišová za roli Amy v inscenaci Můj romantický příběh z Divadla Petra Bezruče, která byla rovněž nominovaná za stejnou roli na Cenu Alfréda Radoka. A jak zdůvodnila nominace výběrová komise u pěti umělců, kteří působí na ostravských jevištích?

Tereza Vilišová

Tereza Vilišová za postavu Amy v inscenaci Divadla Petra Bezruče Můj romantický příběh: Vilišová, která je i přes své mládí výraznou a stabilní hereckou oporou souboru ostravského Divadla Petra Bezruče, v Jacksonově hře Můj romantický příběh dosáhla na zatímní vrchol svého hereckého umění. Amy totiž musí být nazírána nejen skrze hereččino vidění této postavy, ale i skrze to, jak vidí její jednání její partner. A to vyžaduje hlubokou a složitou povahokresbu, jež musí vést k tomu, aby se obě tyto vize postavy skloubily do jednoho pravdivého portrétu. To se herečce podařilo s vynikajícím účinkem. Příběh mladé ženy, žijící osamělým životem, má v podání Terezy Vilišové silný emocionální dopad na publikum a nese v sobě velké lidské poselství.

Maida HundelingMaida Hundeling za ztvárnění Elsy z Brabantu v opeře NDM Lohengrin: Již přes deset let se na našich operních scénách v poměrně širokém repertoáru objevuje Maida Hundeling. Ve svých kreacích vždy upoutá nejen svým jistým, v celém rozsahu vyrovnaným sopránem, ale také promyšleným a přesvědčivým herectvím. Nejinak tomu bylo i v případě ztvárnění Elsy ve Wagnerově Lohengrinovi. Role sama o sobě je velice náročná a režijní koncepce, založená na jakémsi dualismu postav Elsy a Ortrudy, vyžadovala stylizovaný a ukázněný herecký projev, do kterého pěvkyně dokázala vložit své osobité charisma.

Jana Šrejma KačírkováJana Šrejma Kačírková za roli Anny Boleny ve stejnojmenné opeře NDM: V kariéře Jany Šrejmy Kačírkové je role Anny Bolenyové dalším významným krokem. Její koloraturní soprán stříbřité lehkosti, hbitosti a pružnosti, který dokáže rozvinout do dramatické síly, získává na homogenitě, s níž obsáhne celý rozsah tohoto partu až po tříčárkovanou oktávu a probarvuje se i v hlubší, mezzosopránové tessituře. Je nadána muzikalitou, s níž dává frázím stavbu při propracování dynamiky. A přesně ví, o čem zpívá. Byla královnou inscenace nejen proto, že vytvořila roli skutečné, jakkoli v tu chvíli zavrhované anglické panovnice, která přes všechna ponížení končí svůj život odpuštěním.

Martina Šnytová za postavu Heleny v inscenaci NDM Krásná Helena: Martina Šnytová je přes své mládí stálou oporou souboru operety a muzikálu NDM Ostrava. Je doma stejně tak v muzikálovém i operetním žánru, což potvrzuje suverénními pěveckými výkony na obou pólech interpretace. Výrazné hlasové dispozice se navíc snoubí s přirozeným hereckým projevem. Letošní nominaci získala za titulní roli Heleny v inscenaci Offenbachovy operety Krásná Helena s přihlédnutím k výkonu v roli Evelyn v muzikálu Fantom Londýna.

MARTINA ŠNYTOVÁ v titulní roli Offenbachovy operety Krásná Helena.

Aleš BrisceinAleš Briscein za roli Parise v inscenaci operety Krásná Helena v NDM: Aleš Briscein patří mezi unikátní osobnosti nejen v domácím, ale také mezinárodním měřítku. S nezvyklou interpretační lehkostí se dokáže pohybovat ve světě opery, operety i muzikálu. Vždy na nejvyšší možné umělecké úrovni. V Offenbachově operetě Krásná Helena předvedl skvělou hereckou kreaci, jež nepostrádá řadu drobných hereckých detailů i vysoké pěvecké umění v operetním žánru. Jeho role nepostrádá celkový osobnostní nadhled a vtip.