Stejně jako v předešlých letech představí téměř čtyřicet soukromých galerií, které se budou prezentovat s tím nejlepším ze své výstavní dramaturgie.

Vedle domácích zástupců zde budou také hosté ze zahraničí – Rakouska, Slovenska, Nizozemska, Francie, Itálie a Německa.

Jediným zástupcem Moravskoslezského kraje bude na veletrhu Výtvarné centrum Chagall v Ostravě, které není na této akci žádným nováčkem. Veletrh začíná dnes a potrvá do 27. května a bude probíhat na dvou místech – ve výstavní síni Mánes a Nové síni ve Voršilské ulici.

„Jsme rádi, že jsme znovu byli vybráni na tuto prestižní přehlídku. Už v minulých letech jsme v naší expozici postupně představili tvorbu našich známých umělců - Milana Knížáka, Sáry a Jana Saudkových, Olbrama a Jasana Zoubkových a Evy Kmentové, Eduarda a Bereniky Ovčáčkových, Vladimíra Preclíka a Zdeny Fibichové,“ říká Petr Pavliňák, ředitel Výtvarného centra Chagall v Ostravě.

A koho představí tato prestižní ostravská galerie v našem hlavním městě letos? „V tomto roce chceme představit v našem hlavním městě hned tři různorodé, avšak velmi pozoruhodné umělce. Budou to lašský malíř Antonín Kroča, který je znám svým dravým až expresivním výtvarným rukopisem, který je tak typický pro jeho portréty, figurální kompozice či kytice a motivy potoků a řek.

Tento umělec slaví v říjnu šedesátiny a získal si respekt a uznání už i v našem hlavním městě,“ dodává Petr Pavliňák. Antonína Kroču doplní plastikami a sklářskou tvorbou Bohumil Eliáš mladší, syn nedávno zesnulého našeho špičkového skláře.

„Bohumil Eliáš junior, který studoval sochařství u známého sochaře, vysokoškolského profesora Jana Hendrycha, se jeví jako výrazný talent mladší generace.

Třetím autorem v naší expozici na veletrhu bude žena – sochařka Emöke Szilva, původem ze Slovenska, která vystavuje bronzové plastiky,“ informuje Petr Pavliňák.

Podle jeho slov se každoročně veletrh Art Prague stává velmi užitečnou konfrontací a přehlídkou některých trendů nejenom v našem, ale potažmo v evropském umění.

„Poprvé bude na tomto konfrontačním fóru představeno také umění australských původních obyvatel – takzvaný aboriginal art, na což jsem hodně zvědavý,“ přiznává Petr Pavliňák.

Program zúčastněných galerií by měl být jako v předešlých ročnících zdokumentován a doplněn bohatou obrazovou přílohou.