Archiv města Ostravy a poprvé i Archiv Vítkovice, a. s. Ostrava připravily pro letošní rok v tento den ve svých objektech řadu přednášek, besed či výstav, a to pod názvem Archivy veřejnosti otevřené.

Archiv města Ostravy ve Špálově ulici v Ostravě-Přívoze nabídne zájemcům ve studovně od 9 do 18 hodin výstavku dokumentů a archiválií nazvanou Ostrava před 100 lety, kterou doprovodí od 17 hodin i stejnojmenná přednáška.

Poprvé se do akce zapojí také Archiv Vítkovice, a.s., který v areálu Bílých kasáren (2. patro) v době od 7 do 16 hodin připraví ukázky historických listin, dokumentů, fotografií, doprovázené promítáním filmů s vítkovickou tématikou.

Další otevřené archivy:

OPAVSKO: Zemský archiv v Opavě (Sněmovní ulice 1) nabídne od 10 do 17 hodin výstavku a miniexkurze na fotopracovišti. Ukáže, jak tato vědecká instituce otevírá badatelům archivní bohatství zde uložené formou odborných publikací a edicí, kopiemi či digitalizovanými archiváliemi.

Archiváři Státního okresního archivu Opava, (Lidická 2a) připravili ve dnech 6. až 9. června 2011 v kruhovém sále v době od 8 do 15 hodin výstavu fotografií nazvanou Opava v proměnách času.

FRÝDECKO:Státní okresní archiv Frýdek-Místek (Bezručova 2145).

KARVINSKO: Státní okresní archiv Karviná (Fryštátská 55) v průběhu dne otevřených dveří nabídne možnost seznámit se se zákulisím archivu a s práci archivářů, prohlídkou listin, vzácných rukopisů a starých tisků. V 16 hodin začne přednáška věnovanou historii karvinského archivu. První prohlídka archivu začíná v 9 hodin, další následují v půlhodinových intervalech, poslední v 18 hodin.

NOVOJIČÍNSKO: Novojičínští archiváři (K Archivu 1), připravili v 9, 11, 13 a 15 hodin komentované prohlídky, kde mimo jiné nabídnou veřejnosti v akci nazvané Namaluj si a sestav svůj erb možnost vytvořit si základy rodové heraldiky. V 16.30 hodin zavzpomínají na archivářskou legendu kraje Adolfa Turka, jehož stoleté jubileum narození si letos připomínáme.

BRUNTÁLSKO: Státní okresní archiv Bruntál se sídlem v Krnově (Řiční okruh 12), uskuteční komentované prohlídky s prezentací zajímavých archiválií.