Fikce nebo také realita? Anotace Perunova hněvu slibuje, že na prahu dávno předpovídané zkázy vypukne v spletitých, temných hlubinách Radhoště souboj o záchranu kraje a možná i celého světa. Autora této knižní novinky s názvem Perunův hněv - Arnošta Vašíčka - jsem se zeptal, zda je to ryzí sci-fi nebo při psaní vycházel z nepopíratelné reality?

„Samotný příběh je samozřejmě vymyšlený, ale stejně jako ve všech mých předchozích knížkách jsem do něj zahrnul nejen historické záznamy, mýty a legendy, ale i spoustu nejnovějších poznatků. Beskydy dnes sice nastavují turistům přátelskou tvář, ale nad jejich minulosti leží temný stín. Pověsti vyprávějí o tajuplných magických obřadech, o utajené podzemní svatyni, o pokladech nedozírné ceny a taky o záhadných úmrtích těch, kteří se je pokusili objevit. Nové objevy tyto domnělé báchorky nevyvrátily. Naopak, zdá se, že v tomto pohoří se člověk střetával s neobyčejnými úkazy doslova na každém kroku,“ odpověděl mi spisovatel.

S jakými například?
„Lidové zkazky vyprávějí o „potocích“ ohně, které se objeví z ničeho nic, nějaký čas planou, klikatí se a pak zmizí. I staré letopisy dokazují, že Beskydy jsou přímo eldorádem tajemných světel. Nečekaně se rozzáří ve tmě. Někdy jen studeně svítí, jindy mají podobu plamenů. Nehybně visí nad jedním místem nebo naopak mohou vyvinout velkou rychlost. Občas jako by reagovaly na přítomnost člověka. Buď před ním ustupují, nebo se k němu snaží přiblížit.“

Jsou to – podle vás - jen povídačky nebo se tento jev dá vědecky vysvětlit?
Pod Beskydami se nacházejí velká ložiska metanu. Na několika místech tento plyn proniká pískovcovými puklinami až na povrch. Za bouřky nebo od polních ohňů se snadno vznítí. Takže horalé možná viděli hořící metan. Připomeňme, že v noci a za čistého horského ovzduší je i pouhý plamínek svíčky vidět na jeden kilometr.

Metan představuje jednu z hlavních hrozeb v celém příběhu. O čem tedy vyprávíte?
Beskydský chatař a jeskyňař Petr Molenda najde v podzemích chodbách pod vrcholem Radhoště deník muže, který před dvěma sty léty zahynul při pátrání po tajném chrámu starých Slovanů. V něm má být podle pověstí uložena zlatá socha boha Radegasta. Mladá geoložka Jana Pivodová potřebuje využít Molendových znalosti a schopnosti, aby zabránila obrovské živelné katastrofě. V jedné z chodeb dolu Frenštát totiž začalo hořet a hrozí, že pokud se oheň dostane až k obrovské bublině metanu v podhůří dojde k obrovskému výbuchu. Nastane skutečná apokalypsa. Horské otřesy nevídaných rozměrů srovnají Frenštát a přilehlé vesnice se zemí. Lesy zachvátí oheň. Vzduch se stane nedýchatelným

To už je ale vyložená fikce. Důl Frenštát přece nikdy nezahájil těžbu a vypadá to, že bude brzy zasypán.
A dojde k tomu skutečně? Svět se za poslední rok velmi rychle změnil. Sílí volání po soběstačnosti. Pod Beskydami leží více než jedna a půl miliardy tun kvalitního černého uhlí. Je to obrovské jmění. Pokud by se v Evropě obnovila poptávka, těžaři by vydělali skutečný majlant. Těžba by samozřejmě nejen zničila krajinu, ale téměř jistě by ohrozila i samotnou existenci blízkých měst a vesnic. Nemůžeme zůstat klidní. Zkušenost nás varuje, že důlní společnosti dovedou být opravdu bezohledné.

Dvě z vedlejších postav mají téměř nadpřirozené schopnosti. Jedna je schopná odhalit neznámé podzemní prostory…
I to kupodivu vychází z reality. V osmdesátých létech jsem pracoval na Dole Antonín Zápotocký a díky tomu mohl nahlédnout pod pokličku opravdu zvláštního projektu. Šlo o „Výzkum ochrany člověka ve velmi obtížných důlních podmínkách s užitím mentální energie“ Zadavatelem byl Vědecko-výzkumný uhelný ústav v Ostravě-Radvanicích. Realizátorem Psychoenergetická laboratoř působící na Fakultě chemického inženýrství Vysoké školy chemicko-technologivké v Praze. A cílem bylo mimo jiné vyhledávat horníky, uvězněné po závalu v důlních chodbách. Nejúspěšnějšímu ze zkoumaných senzibilů stačilo přejíždět prsty lehce nad mapou důlního pole a dokázal přesně určit počet ať již zasypaných či živých osob a jejich přesnou polohu.

Napínavý děj má plno nečekaných zvratů. Nejvíc mě ale překvapilo že hlavními protivníky vyšich hrdinů jsou dva velmi nebezpeční ruští vojáci.
Není to nic divného. Oba původně sloužili v ruské posádce ve Frenštátu pod Radhoštěm a jak víme, pachatel se vždy vrací na místo činu.