„Mám velkou radost z ocenění tvůrců projektu. Byla to několikaletá práce, složitá, v lecčems neprošlapaná cesta, vedoucí od prvního nápadu a oslovení významného skladatele své generace Martina Smolky k vytvoření nového hudebně dramatického díla, zajištění prostředků pro jeho vznik i realizaci a cestu k úspěšné festivalové premiéře v divadle i na rozhlasových vlnách, ale stálo to za to. A vedle ohlasů diváckých i kritických je toto ocenění dalším, radostným potvrzením této skutečnosti. Za to, že cesta došla svého cíle, patří velký dík zejména Ditě Eibenové a jejímu systematickému tvůrčímu úsilí. Najít totiž prostředky pro vznik a realizaci soudobé opery i od tak renomovaného evropsky respektovaného skladatele, jakým je Martin Smolka, není totiž vůbec jednoduché," uvádí ředitel NDM Jiří Nekvasil.

V opeře se nezpívá

Autor hudby Martin Smolka, jeden z nejžádanějších evropských skladatelů střední generace, napsal původní operu, ve které se nezpívá, ale mluví.

„Zpěv se ozve jen vzácně, jako šperk, jako pěna. Ženský sbor sedí s orchestrem v orchestřišti a kontratenorista se zjevuje na scéně. I hudba je protkaná seznamy akordů, flažoletů, ale i odstínů pianissima," představuje své dílo Martin Smolka.

Volnou inspirací byla autorovi antologie Bludiště seznamů, již uspořádal a komentáři doprovodil Umberto Eco. Seznamy mají lidstvu pomáhat vyznat se ve světě, který nás obklopuje, ale někdy jsou jako průvodci zrádní a ošemetní.

Režísér i spoluautor

Režisérem a zároveň spoluautorem inscenace je Jiří Adámek (narodil se v roce 1977), který vyvinul originální typ hudebního divadla, ve kterém mísí hudebně komponovanou strukturu, stylizované herectví a zvláštní přístup k jazyku.

„Od prvních rozhovorů se skladatelem Martinem Smolkou do premiéry uběhly více než dva roky. Bylo to krásné a nesmírně inspirativní setkání. Nejen s Martinem a dalšími mými blízkými spolupracovníky, ale také s Ostravskou bandou a s tvořivými lidmi přímo v divadle. Není vůbec jisté, zda se opera bude ještě někdy uvádět, neboť financování mezinárodního orchestru je složité. A proto beru toto ocenění jako potvrzení, že naše úsilí mělo smysl, i kdyby ‚jen' kvůli dvěma festivalovým představením, na něž si uchovávám krásnou vzpomínku," dodává režisér Jiří Adámek.