„Hudba k Jezulátku vznikala spontánně. Je příbuzná s hudbou k velikonočnímu oratoriu Evangelium podle houslí, které jsem zkomponoval už dříve. Jezulátko vypráví o narození Ježíše Krista, Evangelium o jeho životě, smrti a vzkříšení," říká autor o genezi svého opusu.

Vedle dětských členů operního studia Národního divadla moravskoslezského (NDM) se představí i další hudební uskupení.

„V Jezulátku účinkuje asi sedmdesát zpěváků, každý zpívá pasáže, které jsou mu asi výrazově nejbližší. Devítiletá děvčata z hudecké muziky Iskérka, která hrají a zpívají živelnou muziku z moravských kopanic, mají v partituře svá místa stejně jako Pěvecké sdružení Klimkovice. S Iskérkou a Klimkovjany jsme si padli do ucha při ostravském nastudování Evangelia podle houslí v roce 2009. Role tří králů a pastýřů vytvoří členové operního souboru NDM. V sólových rolích zazpívají Václav Živný jako Herodes, Johanka Černohorská jako Anděl, Juraj Čiernik jako Ďábel a Alena Karkošková jako Marie," dodává Pavel Helebrand. Autor se ve své dosavadní tvorbě zaměřuje na hudebně dramatické projekty, které mají často spojitost s lidovými tradicemi, k nimž Vánoce a Velikonoce nepochybně také patří.

„Vánoce a Velikonoce můžu sdílet a prožívat se všemi Evropany bez rozdílu věku a hranic. Dotýkají se počátků, spojují nás se starými národy. Mám potřebu světit je s ostatními. Jako hudebník to činím hudbou. Moravská hudba je jedinečná, spjatá s půdou, chlebem, vínem, plozením a mateřským jazykem, je v tom síla," yvznává se Pavel Helebrand. Běžný život prostoupený spontánní aktivitou. Mladí tvořiví lidé a rodiny, kterým se daří žít takovým životem. Vytvářejí si vlastní prostor a sami ho naplňují," svěřuje se Pavel Helebrand.

Ten v současné době vede autorský integrační hudebně pohybový projekt pro děti s handicapem Eia Gaia!

„V Eia Gaia! tvoříme společně hudbou a pohybem příběhy, které někdy vyprávíme ostatním. Hlavním terapeutickým efektem společných setkání je radost ze života," říká v závěru našeho setkání Pavel Helebrand. (luk, hla)