„Texty můžeme žánrově označit jako relaxační povídky, které představují novum v současné české literatuře. Tyto povídky mají charakter filozofických rad, úvah, esejů, autobiografických příběhů, které napsal sám život. Autorka ve svých textech hledá a nalézá archetypální hodnoty, jež jsou v dnešní společnosti upozaděny a potlačovány, jako je opravdová láska, životní štěstí, harmonický vztah mezi mužem a ženou, důstojná role matky. Role ženy je u Jany Hochmannové spojena s projevy všeodpouštějící lásky, s pocitem duchovního naplnění, vzájemné blízkosti a pohlazení," charakterizuje dílko literární teoretik a kritik Lukáš Průša.

Podle jeho názoru se Jana Hochmannová ve svých povídkách snaží ukázat čtenářům smysl života, předat rady ženám i mužům po vzoru Ovidiova díla Umění milovat, touhu mnohých lidí zastavit se v čase a být sám sebou prostřednictvím ticha, modlitby, meditace a pozitivního postoje k životu. Harmonie a duchovní hodnoty jsou nalézány také ve světě umění, zejména literatury, a ve světě opravdového přátelství.

Slavnostní křest knížky fejetonů Jany Hochmannové spojený s tombolou se uskuteční v rámci doprovodného programu druhého Letního knižního veletrhu v pátek 15. června v 17 hodin v Café Librex. Knihu pokřtí Michal Hrotík, vedoucí odboru kultury a zdravotnictví Magistrátu města Ostravy, zahrají africké bubny skupiny Camara.