„Dnes jsme zůstali jediným souborem v Ostravě, který se věnuje havířskému folkloru. Tyto tradice i zvyky jsou spojeny s Hlubinou od jejího zrodu a přes veškerý útlum šachet či upadající zájem veřejnosti o hornickou profesi tady přinejmenším v našem podání zůstávají," uvedla Kateřina Macečková.

Ta v SLPT začala působit v dětství a po přibližně půlstoletí převzala jeho vedení po mamince Zdeně Kyselé (která Hlubinu založila a umělecky vedla).

Do jubilejního roku 2017 vstoupila Hlubina ve stočlenném složení, včetně dětí z Hlubinky. „V našem repertoáru je zastoupen hornický folklor Ostravska. Vystupujeme jak v krojích, tak v případě mužské části v hornických uniformách," pokračovala Macečková s tím, že na akce související s hornictvím zařazují havířské obyčeje, včetně skoku přes kůži, a na bále pak také zábavnou soutěž „O štajgrovy trencle". Plesy zahajují zvonem z náraží, signálem oznamujícím jízdu klece s horníky. „Dobře si na něj pamatuji, jeho zvuk je totiž důležitým prvkem hornického života. Odměřuje pracovní cyklus a zazní vždy při fárání do jámy či výjezdu na povrch," uvedl Oldřich Maceček, nejstarší člen souboru a vysloužilý technik VOKD.

Nepřehlédnutelným členem SLPT i tváří jeho pozvánek na bály se stal Dalibor Röbel. „Jeho otec fáral na Dole Hlubina a syn se svým pěstěným krouceným knírem jako by z oka vypadl starým havířům z historických snímků," vysvětlila Macečková s tím, že vystoupení doprovázejí též dobové písně; mj. hymna cechu Hornický stav, V jednym dumku na Zarubku, Pětvolske ďouški, Gořalko, gořalko…

„Sedmdesát let SLPT Hlubina považuji za tradici, která je naším závazkem do budoucnosti," dodala vedoucí souboru účinkujícího na mnoha akcích nejen v domovském městě a spolupořádajícího také již dvacet let mezinárodní festival Folklór bez hranic Ostrava.

Plesy? Hornický i havířský! SLPT se tradičně účastní Hornických plesů na VŠB-TUO v Porubě a předtančení i vystoupení se skokem přes kůži tam má i v pátek (12. ročník Hornického plesu se koná ve staré menze od 19 hodin).
Na sobotu 25. února pak Hlubina chystá vlastní Havířský bál, jenž pse bude konat v „domácím" prostředí Dolu Hlubina. Program ve starých koupelnách se ponese plně v režii souboru.

SKOK PŘES KŮŽI je tradiční ceremonie, jež nechybí v repertoáru jediného ostravského souboru věnujícího se havířskému folkloru.

SKOK PŘES KŮŽI je tradiční ceremonie, jež nechybí v repertoáru jediného ostravského souboru věnujícího se havířskému folkloru. Foto: Deník/Radek Luksza