Nové podněty, tendence a snahy o prosazení moderního výtvarného výrazu nebyly v minulých obdobích probojovávány pouze samotnými umělci a kritiky, ale významný podíl měli i sběratelé umění.

Ti, kteří s touhou po poznání přicházeli do galerií a výtvarných ateliérů, pro svou radost a potěšení získávali umělecká díla a postupně vytvářeli soukromé sbírky.

ČESKÁ KRAJINA

Právě pod názvem Česká krajina připravilo Výtvarné centrum Chagall v Ostravě velmi rozsáhlou výstavu, která bude zahájena příští týden ve čtvrtek a potrvá do 3. ledna příštího roku. Záštitu nad ní převzal Jan Světlík, předseda představenstva Vítkovice Machinery Group.

„Výstava Česká krajina ze soukromých sbírek chce veřejnosti zpřístupnit zlomek toho, co české sbírky soustřeďují.

Je anonymní, neboť doba ještě neumožňuje ze zcela pochopitelných důvodů veřejně prezentovat jejich majitele. Zůstane tedy ochuzena o jeden významný faktografický údaj, který však kvalitu prezentované kolekce nemůže snížit. Výstava, která nabídne více než stovku skvostných děl, by mohla mít i nový přínos: podnítit další milovníky výtvarného umění k podobnému sběratelskému kroku," uvedl Petr Pavliňák, kurátor výstavy, z Výtvarného centra Chagall v Ostravě.

ZNÁMÁ JMÉNA

Návštěvník výstavy bude moci spatřit pozoruhodné krajinomalby Jana Slavíčka, Julia Mařáka, Otakara Nejedlého, Josefa Mánesa, Václava Rabase, Jaroslava Panušky, Vojtěcha Sedláčka, Františka Kavána, Aloise Kalvody a mnoho dalších umělců.

„Sběratelství přináší vztah k estetickým hodnotám, ke kráse, k tvůrcům, k době, ve které díla vznikala, k obsahu a formě výsledného uměleckého usilování autorů.

Je to vztah k prostředí, ve kterém umělecká díla vznikala k ateliérům, ve kterých sběratel prožíval bezpočet chvil v přímém kontaktu s umělci a díly, bez kterých by dobrá sbírka byla nepředstavitelná," dodal Petr Pavliňák.

Nejenom ostravská veřejnost bude mít možnost se pokochat větší kolekcí krajinomaleb soustředěných na jediné výstavě.

A navíc vystavená díla budou prodejná.