Ve své – zatím - poslední publikaci nazvané S holokaustem za zády (vydala Filozofická fakulta Ostravské univerzity 2018) se Svatava Urbanová zabývá literárněvědnou interpretací problematiky holokaustu, stejně jako jeho širokou sociokulturní analýzou coby historického fenoménu.

PŘEBAL KNIHY Svatavy Urbanové S holokaustem za zády.Deník Anne Frankové

Sjednocujícím prvkem knihy je deník židovské dívky Anne Frankové, k němuž Urbanová hledá analogie s deníky českých židovských dětí. Ty byly až dodatečně objevovány nebo autoři dali souhlas s jejich vydáním.

Setkáváme se v nich s řadou  nejnovějších próz, které se odehrávají ve druhé světové válce, jsou svázány s holokaustem, mnohdy byly zfilmovány. Polistopadový výběr knih zaručuje jejich aktuálnost.

Kniha Svatavy Urbanové S holokaustem za zády upozorňuje na společenskou naléhavost tématu, na neonacismus, ale také na válečná traumata, kterých se oběti a svědci holokaustu nikdy nezbavili.

Je to kniha, kterou lze doporučit středoškolským a vysokoškolským studentům. A nejenom jim, ale všem, koho nenechává lhostejné minulost, stejně jako přítomnost.