„Každý u nás, kdo k nám přijde, si vyzkouší něco nového, co ještě nikdy nedělal, a užije si u toho spoustu legrace. Nově příchozí se tak může stát členem sborové kapely, divadelní nebo taneční skupinky. Zároveň má šanci získat mnoho dalších sociálních dovedností, jako je mluvení na veřejnosti, práce v týmu, anebo vedení ostatních lidí,“ říká Kateřina Svobodová ze souboru Tensing. Podle jejích slov se základní princip všeho dění ve sboru dá nazvat „For them By them“.

To znamená, že sami jeho členové, jejichž věk se pohybuje od třinácti do devatenácti let, jsou velmi aktivní, dávají najevo svoji kreativitu a užívají si především inteligentní zábavu. Sbor byl založen už v roce 1998 a funguje pod křídly YMCA Ostrava-Poruba. Má za sebou řadu úspěšných vystoupení, účinkoval také na Dni s Deníkem. Informace o dalších vystoupeních Tensingu a jeho běžných aktivitách je možno získat na webových stránkách www.tensingporuba.wz.cz. V Ostravě pracují ještě dva podobné sbory (TS Jih a TS Centrum). Odkazy na ně a kontakty jsou na www.ymca.wz.cz.