Tvorbu Marka Nenutila, někdejšího kontroverzního výtvarníka spjatého s prostředím streetartu a graffiti, a Josefa Váchala (1884 až 1969) malíře, grafika, ilustrátora, sochaře a také literáta, tíhnoucího většinu života ke křesťanské spiritualitě, můžete zhlédnout v březnu ve Výtvarném centru Chagall v Ostravě v Repinově ulici. Právě zde se totiž konají výstavy obou velmi odlišných autorů současně.

Dva odlišné světy

Letos čtyřicetiletý Marek Nenutil používající umělecký pseudonym Openmindz 360, vystupuje dnes jako charismatický „samorost“, který se volně a bravurně pohybuje na pomezí současné dynamické figurativní malby, objektu a instalací.

„Prezentaci Marka Nenutila doprovodí v březnu výstava Josefa Váchala, jehož práce byly ovlivněny expresionismem a prvky symbolismu, naturalismu a secese, pokoušel se však o vlastní stylově vyhraněné umělecké vyjádření. V první polovině třicátých let minulého století se sice angažoval v ateistickém sdružení Volná myšlenka, ale po několika letech se s tímto směrem rozešel a znovu se přiblížil ke křesťanské spiritualitě,“ uvedl pro Deník Petr Pavliňák, šéf Výtvarného centra Chagall.

Krvavý román a další

Mezi nejznámější díla Josefa Váchala patří kniha Krvavý román nebo ilustrace k Demlovu Hradu smrti. Rozsah a význam jeho umění mohl být pro veřejnost znovuobjeven a doceněn až po roce 1989, neboť v minulém režimu se neztotožnil s myšlenkami socialismu či komunismu. Od jeho smrti letos uplyne půl století.