Její pedagogický sbor uvedl v aule VŠB-TUO Vánoční hru pojednávající o Ježíšově narození. „Ta naše vychází ze staré bratislavské předlohy a nese se v lidovém duchu,“ sdělila učitelka Martina Lubojacká patřící ke čtyřem kantorům, jež tuto inscenaci sehráli v Ostravě poprvé a naposled před patnácti lety. Tehdy tak jako nyní vystoupila Lubojacká coby anděl Gabriel. Její role byla vznešenost sama. Na rozdíl například od trojice hospodských či pastýřů, kteří patřili (samozřejmě kromě Josefa a Marie) k dalším postavám.

„Děj stojí na úžasných humorných monolozích. Pastýři v nich hovoří třeba o rozbití huby či nabití držky. Prostě lidovost…“ vysvětlila kantorka s tím, že Vánoční hru nastudovala Waldorfská ZŠ po dlouhé době pro zpestření předvánočního období. Kromě deseti pedagogů v ní účinkoval i stejný počet dětí; ty jako ovečky a jeden vlk. Zda se do toho škola pustí i příští rok, ovšem jisté není příprava prý byla dosti náročná nejen časově. U publika tvořeného především rodiči žáků, nicméně slavilo představení úspěch.