Vladimír Brázda (1920 až 2001) klavírista, dirigent a skladatel  se stal  významnou osobností v dějinách českého hudebně zábavného divadla dvacátého století. Ostravě zasvětil většinu svého tvůrčího života, kde působil nejdříve jako korepetitor a sbormistr opery (1939 až 1945)  a později, až do roku 1988, jako šéfdirigent zdejší operety.

Když se rodák z Klopotovic na Hané přestěhoval s rodiči do moravskoslezské metropole, podmanil si svět divadla. A to v době, kdy zde působily takové osobnosti, jako například skladatelé a dirigenti  Jaroslav Vogel či Mirko Hanák. Vladimíra Brázdu  doslova uchvátil operetní repertoár a s ním pochopitelně i tituly, které k tomuto žánru patří: Tulák, Polská krev, Čardášová princezna, Hraběnka Marica, Krásná Helena, Rose Marie, Veselá vdova, Hrabě Luxemburg, Tisíc a jedna noc a mnoho dalších operet i muzikálů. Sám se později prezentoval v tomto žánru jako skladatel opusů Vysněná (1946) s písňovými texty Josefa Kainara a Ztřeštěné námluvy (1950) s písňovými texty Jaroslava Seiferta.

Melodie vzpomínek

Nesčetněkrát byl hostem televizních a rozhlasových pořadů, mnoha koncertních pódií, vytvořil řadu scénických hudebních kompozic k televizním a rozhlasovým hrám. Zůstal věrný Ostravě. 

„Prožil jsem krásné chvíle v divadle, rozhlase, televizi, na koncertech, estrádách, na besedách … Žádné jiné město by mi všechno v takové míře nemohlo poskytnout. Tady potkávám dnes a denně lidi, kteří mi dávají najevo své sympatie, ne pro mou osobu, ale pro to krásné, co se nám podařilo zažít s melodiemi operet a muzikálů," vzpomíná Vladimír Brázda mimo jiné ve své knize Melodie vzpomínek, kterou s ním sestavil Karel Šer a vydalo ji před lety Výtvarné centrum Chagall v Ostravě.

Pamětní deska umělci

Ostravská adresa Na Desátém byla dlouhý čas známá jako místo, kde to žilo hudbou a především operetou. Dům, ve kterém Vladimír Brázda po léta žil, ozdobila před pěti lety pamětní deska jako vzpomínka na zlatou éru ostravského hudebního divadla, k níž svou tvůrčí prací výrazně přispěl právě Vladimír Brázda. 27. května si připomínáme sto let od jeho narození. Do nebe s lehkou múzou odešel tento významný umělec 6. srpna 2001.