Vaše nová kniha nese podtitul Od magických rituálů v temném pravěku po nejnovější důkazy o UFO nad naším územím. Není to až moc široký výběr témat?
Ne, je to přesný odraz reality. V každém dějinném období najdeme něco tajemného. Nejsou to pouze nevysvětlené archeologické nálezy a nezodpovězené otázky ze samého úsvitu našich dějin, ale i vzrušující střípky stop, vedoucích k tajným středověkým bratrstvům a přísně utajovaným skutečnostem. K tomu se přidávají historické nejasnosti z novějších dob, záznamy o paranormálních jevech až po svědectví o kontaktech s mimozemskou civilizaci.

Název napovídá, že jde o záhady, za nimiž se nemusím vydávat přes půl zeměkoule, ale stačí jen popojít pár kroků…
Přesně tak. Skoro v každém koutu naší země se dochovalo něco nevysvětlitelného. O většině z těchto záhad se čtenář dozví úplně poprvé. Známější témata jsem se snažil doplnit o poslední objevy. V jejich světle se pak zrodily mnohdy až překvapivé hypotézy.

Pohled na landecký kopec z výšky. Ilustrační foto z dronu.
Landecký poklad čeká na objevení. Nechoďte tam ale v noci o úplňku

Například?
V šestém století před naším letopočtem se v útrobách Býčí skály na Brněnsku událo cosi velmi podivného. Dochovaly se zde desítky znetvořených těl, volně rozházených v prostoru i nakupených jedno přes druhé. Řada z nich měla useknutou hlavu nebo končetiny. Na některých kostech byly rozpoznány i posmrtné zásahy. Na oltáři ležely useknuté ruce, bohatě zdobeny prsteny a náramky. Jedna z lebek byla upravena do podoby číše. Další lebka musela být dlouho uložena v bronzové nádobě. V jeskyni se nacházely téměř dva tisíce šperků z jantaru, množství skleněných korálků předčilo součet všech ostatních nálezů na Moravě a také počet zlatých předmětů nemá u nás obdoby. Doposud bylo vysloveno mnoho teorií, ale žádná se nepotvrdila. Pokusil jsem se nalézt řešení, které by zahrnovalo všechny okolnosti. I tu, že na zvláštním dláždění byla nalezena kostra muže, pohřbeného s vepřem. V další hypotéze se pokouším poodhalit, jak to mohlo být s golemem.

Překvapilo mě, že jednu kapitolu věnujete i Mozartovi…
Tento hudební génius zemřel v pouhých pětatřiceti letech za dost zvláštních okolností. Už týden po jeho smrti se v tisku objevily spekulace, že byl zavražděn. Mozartovo tělo totiž neztuhlo a nevychládlo, ale dlouho zůstávalo vláčné a oteklé, jak bývá u otrav některými jedy. V podezření byli především svobodní zednáři. A nemuselo jít jen o prozrazení jejich tajemství v opeře Kouzelná flétna, jak se spekuluje. Jeden z lóžových bratří se domníval, že mu Mozart svedl manželku. Když zjistil, že je těhotná, napadl ji břitvou a sám pak spáchal sebevraždu. Těsně předtím se sešel s Mozartem, jehož zdravotní stav se pak notně zhoršil. Jiná verze hovoří o otravě rtutí obsažené v léku na syfilidu. Další o streptokokové infekci.

Šimon Krupa (uprostřed nahoře) v představení Zkrocení zlé ženy.
Naše zkrocení zlé ženy vyžaduje kumštýrský přístup, říká herec Šimon Krupa

Příčina smrti tedy nebyla odhalena?
Tělo nebylo úředně ohledáno. Na úmrtím listě jsou uvedeny pouze symptomy: horečka, otoky, vyrážka. Když baron Swieten ráno oznámil císaři Leopoldu II., že dvorní kapelník skonal, panovník barona ihned suspendoval. Dvůr nechtěl být v žádném případě spojován s šeptandou kolem Mozartovy smrti. Není pochyb, že cosi mělo zůstat utajeno. Naděje, že se podaří hádanku Mozartovy předčasné smrti úspěšně rozlousknout, ale stále doutná. Pátrání po osudech výjimečných českých rodáků mě před časem přivedlo na stopu muže, který velmi dobře znal Mozartův zdravotní stav a byl s ním v osobním kontaktu v posledních měsících jeho života. Tento vynikající český lékař byl specialistou na soudní lékařství a zabýval se především podezřelými náhlými úmrtími. O případech si vedl podrobné záznamy. Jeho deník nebyl doposud nalezen.

Vědci mají rozdílné názory i na záhadu děsivých nočních můr, kterými se v nové knížce také zabýváte…
Strašidelné noční zážitky trápily a trápí miliony lidí. Ačkoli jsou v bdělém stavu, nemohou se pohnout a z postele pozorují, jak se jejich ložnice hemží nepřátelskými zjevy. Přízrak, který svou oběť doslova znehybnil, znali už staří Řekové a nazývali ho stejně jako my, Mora, na Islandu mu říkají Mara. Asiaté se domnívali, že jde o ducha „vtlačujícího“ lidi do postele a černí Afričané věří, že si je osedlala čarodějnice. Vědci dlouhý čas považovali tento druh paralýzy za ozvěnu stavu mezi spánkem a bděním, kdy si mozek částečně uvědomuje realitu, ale nedokáže ji dostatečně odlišit od snu a různých obsahů podvědomí. Mozkové centrum za tohoto stavu neovládá svaly, člověk má pocit naprostého ochrnutí. Spánkovou obrnu velmi často doprovázejí právě halucinace a pocit intenzivního strachu. Nyní ale mnozí odborníci začínají opatrně připouštět, že noční můry nemusí v každém případě být jen halucinací.

Vojtěch A. Sláma
Knižní novinka Vojtěcha Slámy: Mimozemci z Lekotilu

Je šokující, že tyto úkazy existují samy o sobě. Jaká je jejich podstata, odkud přichází, co sledují?
Okultní badatelé se převážně shodují, že Mora, která vyvolává tlak na prsou spojený s hrůzou, je astrální bytost, která buď chce na sebe upozornit a přijít s člověkem do styku, nebo přichází k určitým lidem, aby z nich sála jejich životní energii, a tak se sama udržela při životě. Je to vlastně jakýsi duchovní upír. Odpoutat se od svého těla ale mohou i osoby, které se vyznají v magii. Mnohé případy naznačují, že když Mora hledá v temné noci svou kořist, její fyzické tělo zůstává ležet doma v posteli. Není jasné, zda Mora upadá do této strnulosti nevědomky následkem nějaké choroby či tělesné anomálie, nebo si tento stav dovede navodit sama, kdykoliv se jí zachce. Tedy zda se na noční výpravy vydává vědomě. Fenomén děsivých nočních můr je o to tajemnější, že se od nepaměti objevuje doslova po celém světě. V České republice byl v roce 2016 zahájen ojedinělý výzkum, který se tuto záhadu pokouší rozluštit. Výsledky nebyly zveřejněny.