Dnes, ve čtvrtek 8. prosince v 18 hodin se v Ostravském muzeu uskuteční slavnostní otevření výstavy Korunovační klenoty v dějinách světa, jednoho z kulturních vrcholů letošního roku.

Veřejnosti budou představeny desítky unikátních replik i originálů korunovačních klenotů významných říší Evropy, Asie, Ameriky či Afriky.

„Výstava je zapůjčena z nejslavnější světové sbírky replik korunovačních klenotů firmy Juwelier Abeler v německém Wuppertalu, kde je uložena v trezoru a veřejnosti není přístupna. V takovém rozsahu, jak ji návštěvnící uvidí v Ostravském muzeu je představena úplně poprvé," říká ředitelka Ostravského muzea Jiřina Kábrtová.

Výstava se koná v rámci projektu statutárního města Ostravy k 750. výročí první písemné zmínky o městě, věnovanému dějinám Ostravy a Ostravska.

„Zvláštního přijetí se v muzeu dostalo stříbrné koruně z cášské bysty Karla IV. (Karel jí byl korunován římsko-německým králem v roce 1349). Koruna je nyní v muzeu podruhé, a to po šesti letech, kdy byla součástí výstavy Král, který létal – Jan Lucemburský. Karla IV. si připomeneme ještě korunou Svaté říše římské, Svatováclavskou korunou a železnou korunou Lombardie. Všechny tyto čtyři koruny měl Karel IV. právo nosit na své vznešené hlavě."

Ostravské muzeum představí desítky unikátních replik korunovačních klenotů významných říší Evropy. Návštěvníci budou mít mimořádnou příležitost potěšit se skvosty, které nosili panovníci známých říší Asie, panovníci v Americe či panovníci afrických kmenů.

„Vystavena bude například Svatoštěpánská koruna Uherského království, jejíž kříž „nakřivo" na vrcholu koruny vyvolává řadu teorií a pověstí, proč tomu tak je. Nádherně zdobená rakouská císařská koruna, jablko a žezlo nás zase zavede ke známému panovníkovi Rudolfu II. Zastoupena je také celá škála korun, prezentujících dosud vládnoucí panovníky Velké Británie," popisuje výběr exponátů Jiřina Kábrtová a pokračuje: „I když jsou koruny zdobeny jen „náhražkami"svě­toznámých diamantů

(Koh-i-noor či Druhá africká hvězda), přesto si uvědomíme jejich obrovskou hodnotu. Proslulá je koruna francouzského krále Ludvíka XV. a vidíme i velikášství Napoleona I. (několik korun i speciální vavřínový věnec). Do pro nás exotických zemí nás zavede koruna Siamského království, oči přecházejí nad třpytem a krásou korun dynastie Pahlaví či korunou etiopského císaře Menelika II."

Výstava je doplněna fotografiemi nejznámějších evropských korunovačních katedrál. Speciální část tvoří jednoduchý přehled dosud vládnoucích panovnických rodů v Evropě. Nizozemí, Dánsko, Švédsko a Velká Británie mají zastoupeny své královské koruny na výstavě.

Výstavu zahájí J. E. Eduard W. V. M. Hoeks, velvyslanec Nizozemského království v ČR spolu s primátorem statutárního města Ostravy Tomášem Macurou. J. E. Christian Hoppe, velvyslanec Dánského království v ČR poslal obyvatelům Ostravska zdravici.

Unikátní výstava, jejímiž kurátory jsou ředitelka muzea RNDr. Jiřina Kábrtová a historik umění PhDr. David Majer, bude pro veřejnost otevřena od 9. prosince. 2016 do 5. 3. 2017.

K TÉMATU

Rozhovor s ředitelkou Ostravského muzea Jiřinou Kábrtovou

Kdy a jak vás napadlo tuto výstavu uspořádat? V roce 2009 jsme objížděli možnosti zápůjček k velice úspěšné výstavě Král, který létal o Janu Lucemburském. Cesta nás zavedla do Cách, kde jsme domluvili zapůjčení originálu ze 14. století. Povídali jsme si se šéfem klenotnice v Cáchách o tom, že bychom chtěli zapůjčit na výstavu koruny, které měl na hlavě Karel IV. Setkali jsme s klenotníkem a zlatníkem panem Abelerem. Jeho celoživotním koníčkem je výroba replik korunovačních klenot. Nastudoval si veškeré detaily, sehnal materiál, na který má jako zlatník možnost dosáhnout. Pro radost si vyrobil několik desítek replik vzácných korunovačných klenotů a dnes jeho sbírka čítá 160 kousků. Zapůjčili jsme si jenom ty, které se vztahují ke královským korunovacím, přestože pan Abeler má například namátkou korunu královny bavorského karnevalu, různých Madon, tedy spíše etnografické.
Co vás na sbírce zaujalo nejvíce? Myslela jsem si, že krásné mohou být jenom ty staré koruny a klenoty. Ale klenoty z počátku 20. století jsou opravdu nádherné. Velmi mě zaujala také zlatá koruna Inků, jejíž originál je uložen ve Zlatém muzeu v Limě v Peru. Právě o kráse této koruny nám v muzeu před časem vyprávěl peruánský velvyslanec, který nás navštívil. A protože má právě tento kousek dost vysokou pojistnou hodnotu a neustále je nablýskaná, myslím si, že je ze zlata.
Zkoušela jste si sama některou korunu? Ne, ani nezkusím, protože i když jsou to repliky, ctím, že patří na hlavy těch, kterým byly přiřknuty…"