Brněnského rodáka, někdejšího absolventa Janáčkovy akademie múzických umění, kde studoval u Břetislava Bakaly, provází dílo Leoše Janáčka celým dosavadním životem. Zdeněk Mácal opustil Československo po invazi vojsk Varšavské smlouvy po roce 1968. Působil u prestižních hudebních těles v Evropě, ale také Austrálii a nejvíce v USA. Má na svém kontě spolupráci s více než 180 orchestry naší planety a účinkoval s celou plejádou světově proslulých instrumentalistů a pěvců.

„Byť v současné době bydlím v Praze na Pařížské ulici a také trochu v Ženevě, do Ostravy přicházím jako Brňan a obdivovatel Janáčka. Mám radost, že jsem mohl přijmout tuto čestnou funkci prezidenta Janáčkova máje, a mohu velmi otevřeně říci, že s Jaromírem Javůrkem, výkonným ředitelem tohoto festivalu, si naprosto rozumíme a už při prvních konzultacích nám bylo jasné, o co chceme usilovat, a mám pocit, jako bychom se znali odjakživa. Chtěli bychom přivést do Ostravy minimálně čtyři opravdové světové hudební magnety, ať už v podobě sólistů či ansámblů z celého světa. Vím, že v dnešní ekonomické krizi to není jednoduché, ale věřím, že se nám to podaří.

Mezinárodní hudební festival neprobíhá jenom v Ostravě, ale koná se i v dalších menších městech Moravskoslezského kraje. Ale i tam se budeme snažit posluchačům nabídnout špičkové světové umělce. Nedělám rozdíly v tom, zda diriguji v malém městečku, anebo v Praze, New Yorku, Tokiu či Paříži. Obecenstvo má všude právo na vrcholný umělecký zážitek,“ svěřil sev úterýZdeněk Mácal na setkání s novináři v Ostravě. Podle jeho slov bude také důležité využít všech jeho kontaktů na přední hudební umělce. Sám má mezi nimi celou řadu dobrých přátel.

„Jsem moc rád, že jsme našli pochopení u současného hejtmana Moravskoslezského kraje Jaroslava Palase, který přislíbil, že na Janáčkův máj v příštím roce přispěje kraj stejnou finanční částkou jako v letošním roce, což je potěšitelné. Stejně pozitivně se vyjádřili také zástupci města Ostravy, s nimiž jsme předevčírem jednali,“ uvedl Zdeněk Mácal.

Jak novinářům prozradil, v minulosti jako šéfdirigent prestižních symfonických těles v zahraničí musel prokázat nejenom své vysoké umělecké kvality, ale být také dobrým manažerem. A dokonce některé metody svého „know-how“ podrobněji popsal. Jeho záměrem je v dalších letech přivést na Janáčkův máj světová esa, k nimž patří pianisté Lang Lang a Rudolf Buchbinder, ale i další. Zdeněk Mácal vystřídal ve funkci prezidenta Mezinárodního hudebního festivalu Janáčkův máj výbornou sopranistku Gabrielu Beňačkovou. V minulých letech byli v této funkci také například hudební skladatel, klavírista, spisovatel a pedagog Ilja Hurník či skvělý dirigent Libor Pešek.