Ředitel NDM Jiří Nekvasil netají úctu k dlouholetému dramaturgovi činohry a poté spolupracovníku NDM Ladislavu Slívovi. „Sám jsem ho zažil jako skvělého dramaturga a překladatele, pro mne byla pocta se s ním potkat a pracovat s ním. Pan Slíva zanechal výraznou stopu v našem divadle, je podepsán pod řadou vynikajících inscenací a vážím si toho, že jsme mohli ještě donedávna využívat jeho zkušeností. Dokázal ostravskou činohru držet na špičkové úrovni i v nelehké normalizační době 70. a 80. let 20. století. Cením si také jeho podílu na kompletaci a doplňování našeho archivu, dokázal získat opravdu unikátní materiál,“ vzpomíná ředitel NDM Jiří Nekvasil.
Posledním uměleckým počinem Ladislava Slívy pro NDM byla dramaturgie a překlad hry Car samozvanec Adolfa Nowaczyńského, inscenace měla premiéru v lednu 2017 a hrála se do loňska. (sw)

Ladislav Slíva (*13. listopadu 1941)
V roce 1963 absolvoval Ladislav Slíva studium dějin slovanských literatur a divadla na filozofické fakultě brněnské univerzity, pak se vedle svého učitelského povolání věnoval divadelní kritice a po lednu 1968 byl referentem odboru kultury Severomoravského Krajského národního výboru. Odtamtud byl z politických důvodů vypuzen a v roce 1975 nastoupil do tehdejšího Státního divadla v Ostravě. Kromě svého zaměstnání přeložil na třicet divadelních her z ruštiny, polštiny a bulharštiny. I po odchodu do důchodu v roce 2004 pracuje dále v archivu NDM, kde odkrývá bílá místa zejména prvních 40 let činnosti divadla, má za sebou i několik pohostinských dramaturgií v naší operetě i v divadlech v Olomouci a Českém Těšíně, uplatňuje se také jako člen porot – jako člen činoherní poroty pro Ceny Thálie nebo Festivalu divadel Moravy a Slezska.

dramaturg činohry SDO (1975 až 1980)
šéfdramaturg SDO (1980 až 1990)
ředitel Těšínského divadla (1990 až 1997)
dramaturg Slezského divadla v Opavě (1997 až 2004)
pedagog Janáčkovy konzervatoře (1997 až 2008)
dokumentátor v archivu NDM (od roku 1997)