„Internetový návštěvník si může prohlížet prostory této technické kulturní památky jako by byl opravdu fyzicky přítomen a rozhlížel se kolem sebe nebo třeba pod či nad sebe,“ říká autor virtuální prohlídky fotograf Radoslav Kocián. Celá technologie je založena na pospojování několika samostatných fotografií pořízených tak, aby byl pokryt prostor v celkovém zorném úhlu 360 stupňů horizontálně a 180 stupňů vertikálně. Výhodou navíc je, že si návštěvník může sám interaktivně pomocí počítačové myši zvolit, kterým směrem a pod jakým úhlem pohledu chce prostory sledovat. „Vidí tedy nejen vše kolem sebe, ale přiblížením si může prohlédnout také zajímavé detaily a naopak oddálením získá širokoúhlý pohled v širším kontextu,“ upřesňuje Kocián, který sadu více než desítky panoramatických pohledů z dolu Michal umístil na internetovou stránku http://dulmichal.360stupnu.cz.

Tato nová, u nás zatím málo využívaná technologie, může být velmi zajímavou při propagaci turismu nebo třeba ubytovacích služeb, může pomáhat při prodeji nemovitostí, prezentací měst, hradů a zámků. Radoslav Kocián se prozatím zabýval především vytvářením prezentací skalních útvarů (Tiské stěny, Adršpašské skály, Prachovské skály, Pravčická brána, Súľovské skaly apod.), ale zkušenosti má také například s focením Slavonic, propasti Macocha, rumunských bahenních sopek Vulcanii Noroiosi (vše najdete na www.virtualni-panorama.com) či profesionální „prohlídky“ hotelu.

„Jednotlivé fotografie lze mezi sebou vzájemně propojit aktivními body - tzv. hotspoty do virtuální prohlídky,“ přibližuje nadšeně další možné výhody či využití fotograf a upřesňuje: „Kliknutím na tyto body, které bývají umístěny v místech, kde lze očekávat další panoramatickou fotografii, např. v oblasti dveří, koncích ulic a podobně, je možno přecházet mezi jednotlivými panoramaty z jedné scény do druhé. Jinou možností přesunu při prohlídce mohou být aktivní body umístěné na mapce, orientaci může doplnit i kompas, který se otáčí zároveň s fotografií a zobrazuje směr a úhel pohledu,“ dodává Kocián.

Jak se zdá, virtuální procházky nemusí být dneska už jenom fikcí či „hračkou“ pár nadšenců, ale také účinný nástroj, jak například přilákat turisty nebo třeba zpřístupnit nejzajímavější části města, památek či přírodních zajímavostí.