Kurátor výstavy Tomáš Pospěch vybral 190 snímků, z nichž téměř pětina zařazených do výběru nebyla dosud nikdy vystavena ani publikována. Většina fotografií je ponechána v Štreitově tradičně používaném formátu 30 x 40 cm, padesát nejvýznamnějších fotek bylo pro tuto přehlídku zvětšeno do monumentálních rozměrů 100 x 130 cm.

„Výstava Jindřicha Štreita je koncipována jako retrospektiva u příležitosti autorova životního jubilea. Přestože je Jindřich Štreit jedním z nejvýznamnějších českých fotografů, dodnes neproběhla ucelená přehlídka jeho celoživotního díla,“ podotkl Tomáš Pospěch. Výstava se ocitá v Domě umění v Opavě po uvedení v Galerii výtvarného umění v Ostravě, Slovenské národní galerii v Bratislavě a Muzeu umění v Olomouci.

Po Opavě bude představena na podzim v Praze na Staroměstském náměstí v domě U Kamenného zvonu a dále v Českých Budějovicích a v Chebu. Projekt doprovází rozsáhlá reprezentativní monografie Jindřicha Štreita, k opavské výstavě byl vydán také samostatný katalog. Jak Tomáš Pospěch dále uvedl, díky historickým okolnostem se Štreitova fotografická tvorba zdánlivě láme do dvou velkých celků přibližně oddělených Listopadem 1989.

„Při výběru fotografií i uspořádání této výstavy jsme byli ale vedeni přesvědčením, že změna společenských poměrů sice výrazně zasáhla do Štreitova života, dala jeho tvorbě výrazné impulzy, ale příliš mu nezměnila pole fotografických zájmů. Jeho dílo je především obdivuhodně kompaktní. Proto jsme se v knize i na výstavě rozhodli upustit od tradičního prezentování díla podle jednotlivých cyklů. Štreitova celoživotní tvorba je systematickou prací na jednom velkém souboru,“ dodal kurátor výstavy.

Výstava se koná od 18. července do 19. srpna 2007, vernisáž je naplánována na úterý 17. července.

 

Vystavovat v Opavě? To je pro mě pocta, uvádí světoznámý fotograf

 

Tento rozhovor vznikl před několika dny, kdy bylo možno Jindřicha Štreita zastihnout v Opavě. Jako pedagog Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě se spolu s ostatními kolegy účastnil přijímacích zkoušek budoucích studentů.

Nechal jste se slyšet,že chcete, aby vaše opavská výstava byla zajímavá a aby se odlišovala od všech akcí, které jste dosud chystal.

Ano, je to tak. Výjimečná by měla být mimo jiné tím, že celý Dům umění bude zatemněn a nasvětlen jinak než obvykle. Dal jsem to na starost jedné olomoucké firmě, která patří ve svém oboru k nejlepším.

Jaké pocity by si měl návštěvník z vaší výstavy odnést?

Přál bych si, aby mé fotky byly nasvětlené tak, že návštěvník bude mít pocit, jako kdyby vstupoval do chrámu. Do chrámu umění. Chci, aby tato výstava byla intimní a krásná.Mimo jiné i proto, že se jedná o největší výstavu, jakou jsem kdy dělal. K monografii, která ji doprovází, jsem na vlastní náklady vydal také katalog. O krásnou pozvánku se postaralo muzeum.

Co vás vedlo k tomu, že jste dal přednost Opavě před Prahou, kam vaše snímky poputují až po svém opavském představení?

Já mám Opavu velmi rád, navíc k ní mám vztah i jako pedagog Institutu tvůrčí fotografie, kde vyučuji dokumentární fotografii. V tomto městě mám spoustu přátel, vystavovat zde je proměpocta. (azu)