Od roku 1999, kdy byly uspořádány první komorní koncerty, se zde vystřídala celá řada umělců. „Své umění předvedli mladí perspektivní umělci i umělci, jejichž jména jsou známa v celém světě. Hrál zde například houslista Václav Hudeček nebo kytarista Štěpán Rak. V neposlední řadě mají diváci možnost seznámit se rovněž se zahraničními interprety. V minulém roce to byli Alex Potter ze Švýcarska a finští umělci Viktoria Yagling a Viktor Chestopal,“ vyjmenoval mluvčí radnice Karel Klíma.

Velký kulturní zážitek připravila svým příznivcům nedávno vyhledávaná sopranistka Eva Dřízgová-Jirušová. „Součástí koncertu, který proběhl za mimořádného zájmu diváků, byl křest nového CD umělkyně. Po ukončení koncertu obdržela Eva Dřízgová-Jirušová od starosty městského obvodu Antonína Maštalíře obraz s motivy Slezské Ostravy.