Své vystoupení zahájil klavírním cyklem V mlhách, v němž od prvních tónů upoutal ohromnou plasticitou tónu, citem pro barvy a krásnými pianissimy, ale také expresivními plochami. Přítomné klavíristy možná překvapil svým pojetím temp, „Mlhy“ cítil spíše neklidně, stejně jako některé části cyklu Po zarostlém chodníčku (Štěbetaly jak laštovičky, Sýček neodletěl). To však neznamená, že by jeho interpretace postrádala pomalá, lyricky procítěná místa (nádherně vyšla například skladba V pláči). Pianista se možná záměrně přísně nedržel zažité „janáčkovské interpretační tradice“ a na některých místech zněl dokonce jeho Janáček skoro až polyfonně (podobně zajímavé rozkrývání vedlejších hlasů v tomto Janáčkově díle můžeme mimochodem slyšet také například na nahrávce maďarského pianisty Andráse Schiffa).

První polovinu večera doplnily Slezské písně, v nichž se představily pěvkyně Sylva Čungrová, Eliška Weissová a Štěpánka Pučálková. Vedle Martina Kasíka, jehož klavírní part byl jedním slovem skvělý (brilantní Panimamo, švarnu cerku matě), zaujala příjemnou barvou hlasu a hlavně zřetelnou výslovností především Štěpánka Pučálková.

Dramatickým a zároveň interpretačním vrcholem koncertu byl Janáčkův Zápisník zmizelého, možná jeden z nejkrásnějších písňových cyklů hudby 20. století. Jako sólista se v něm představil Jaroslav Březina, který part Janíčka pojal velmi dramaticky a zachovával – u Janáčka tak důležitý(!) – přesný spád řeči. Martin Kasík nezůstal v klavírním partu v expresivitě výrazu nijak pozadu a velmi působivě mu vyzněla (mimo jiné) instrumentální XIII. část.

Do rozehraného dramatického hudebního proudu příjemně zapadla i Veronika Hajnová v roli Zefky. Na závěr budiž vyjádřen obdiv pianistovi za jeho schopnost koncentrace, neboť se po celý večer musel vyrovnávat s řadou šumů a ruchů (v úvodním Andante v Mlhách bylo publikum velmi nesoustředěné), ale především s vytrvalým a skutečně po celou dobu koncertu trvajícím zvukovým doprovodem „do koncertního sálu zatoulaného cvrčka“, který tak bohužel znehodnotil live nahrávku z tohoto zajímavého večera.