Od 19.30 hodin se ve festivalovém vystoupení představí opět skvělí protagonisté. Koncert nazvaný Když Mistr interpretuje Mistry není náhodný. V moravskoslezské metropoli hostuje naše špičkové těleso – Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK pod taktovkou legendárního dirigenta Serge Baudoa.

Živá legenda světové hudební scény se už představila v Ostravě před sedmi lety, kdy tento znamenitý umělec dirigoval impozantní provedení oratoria pro sóla, dětský a smíšený sbor a orchestr A. Honeggera nazvané Jana z Arku na hranici. Jak známo, toto impozantní provedení se stalo velmi působivým závěrem pětadvacátého ročníku Janáčkova máje.

Serge Baudo byl tehdy velmi vstřícný k publiku, novinářům, Ostravu si doslova zamiloval, a proto, jak sám říká, se do tohoto „surrealistického města“ s radostí vrací. „Poznal jsem v tomto městě řadu nádherných lidí, velmi citlivých, kterým hudba přináší úžasné emoce, radost, pohlazení, ale také zvláštní stesk. Publikum je nesmírně umělecky vyspělé, což mě fascinovalo a pomohlo ještě k lepšímu vyznění našeho oratoria,“ svěřil se před sedmi lety velmi charismatický Serge Baudo.

Ve středu večer v Domě kultury města Ostravy provede s pražskými filharmoniky díla jemu navýsost blízká – Debussyho Faunovo odpoledne, Fantastickou symfonii Hectora Berlioze a Koncert pro klavír levou ruku a orchestr D dur, v němž sólový part přednese jeden z představitelů naší střední umělecké generace – klavírista Adam Skoumal. Také tento koncert slibuje mimořádný umělecký zážitek a hudební odborníci tvrdí, že bude patřit také k vrcholům letošního mezinárodního ročníku Janáčkova máje, který se v průběhu dosavadních let zařadil mezi nejprestižnější festivaly v Evropě.